Bilfeber till sommaren

Inför sommaren vaknar ofta intresset för bilar. Även sådana som annars klarar sig utan bil, kanske överväger att köpa en sommarbil. En bil är ändå alltid en ganska dyr investering om man kommer ihåg att beakta alla kostnader som inverkar på priset. De flesta tar hänsyn till priset och – om de är tvungna att ta ett lån för att finansiera köpet – också lånekostnaderna. Har man däremot sparat pengarna på förhand, är det svårare att uppskatta de kostnader som uppkommer genom bortfall av eventuella inkomster man hade fått ifall man hade investerat pengarna på ett lönsammare sätt. Ändå är ett inköp med sparade pengar alltid förmånligare.

Också bilens värdesänkning är svår att uppskatta, den får man egentligen veta först då bilen säljs. Men även den borde ingå då man uppskattar de totala kostnaderna för bilen. Likaså borde nyanskaffningar, såsom bildäck, samt service- och reparationskostnader inkluderas. Det som är lättare att uppskatta är kostnaderna för bland annat försäkringar och besiktningar samt brukskostnader (bränsle, med mera) och skatteavgifter.

Man kan få nyttiga tips och råd för bilanskaffning ur olika synvinklar i "Bilfeber – guiden till den bästa bilaffären", en bok av Andreas Åsvik som har mångårig erfarenhet av bilar genom sitt jobb inom bilbesiktning. Läs mer om boken och författaren på www.bilfeber.fi.

Se alla artiklar