Barnfamiljer får stöd och hjälp i vardagen

År 2010 inleddes Operation vardag med en penninginsamling inom ramen för kyrkans årliga insamling Gemensamt ansvar, där tjugo procent av de insamlade medlen tillföll projektet. I dag kan man tack vare den aktiva kampanjen erbjuda unga barnfamiljer en matlagningskurs med fyra kurstillfällen och fyra till sex hembesök. Hjälpen skräddarsys för de aktuella familjerna som får praktisk handledning samt kunskap och färdigheter i hur man sköter hem och hushåll.

Antalet deltagare per matlagningskurs uppgår till högst tio personer. Målsättningen är att kursdeltagarna med personlig handledning ska lära sig tillreda fördelaktig, snabblagad och näringsriktig vardagsmat. Temat för en kurskväll är exempelvis Lär dig baka bröd och bullar eller Lär dig lappa kläder, sy små hål och byta dragkedja. Under sommarhalvåret erbjuds deltagarna undervisning i hur man tar till vara och anrättar det som naturen bjuder på. Även information om hur man hanterar vardagsekonomin ingår i kursmaterialet.

Efter avslutad kurs får varje familj en matkasse till ett värde om 50 euro. Råvarorna är desamma som använts vid kurstillfällena. Därtill får deltagarna ett eget exemplar av Marthaförbundets bok Kokbok för alla, som också fungerar som kurslitteratur. Recepten kan senare användas hemma för att tillreda måltider av matvarorna i matkassen.

Enligt eget önskemål

Även hembesöken planeras och görs upp i enlighet med familjens önskemål och behov. Bland annat matlagning, bakning, hemvård samt en svamp- och/eller bärplockningsutflykt står på programmet. Familjemedlemmarna uppmuntras att göra saker tillsammans.

Operation vardag är ett samarbetsprojekt med Marttaliitto. Under projektets gång kommer Marthaförbundet dessutom att samarbeta med församlingen, diakonin och socialbyrån på orten samt med lokala marthor. Ett stödpaket som bäst passar respektive barnfamilj planeras i samarbete med berörda instanser.

Projektet startar inom kort med kursverksamhet i Lovisa och Borgå. Andra orter som under våren kommer att få ta del av verksamheten är Jakobstad, Helsingfors och Kristinestad.

För mera information och frågor:
Christel Raunio
Förbundsdirektör
Tfn 050 911 2050, e-post: christel.raunio@martha.fi

Solveig Backström
Projektledare
Tfn 043 820 0070, e-post: solveig.backstrom@martha.fi


Se alla artiklar