Avge ett ekolöfte för Östersjön!

I dag råder konsensus om nödvändigheten att vidta konkreta åtgärder för att minska övergödningen i kustvattnen. Redan år 2002 arbetade Marthaförbundet aktivt för att nå ut till så många som möjligt med information om vad vi själva i vår vardag kan göra för att påverka Östersjöns tillstånd. Inför Forneldarnas natt 27.8 vill Marthaförbundet uppmana alla att delta i arbetet för att minska näringsbelastningen i våra kustvatten, till exempel genom att avge ett eget ekolöfte och tända ett symboliskt stearinljus i stället för en stor brasa.

– Vi kan alla med små och stora val göra något konkret för vårt gemensamma hav, säger Teresa Turtonen, Marthaförbundets sakkunniga i miljöfrågor. Det kan handla om att använda tvättmedel utan fosfater, äta mera inhemsk vildfisk eller gå in för en bilfri dag i veckan. Och tänder man en forneldsbrasa på stranden, ska man tänka på att sopa upp askan så att vågorna inte tar den.

Fler tips för att rädda Östersjön:

  • Häll inte tvätt- eller diskvatten i havet.
  • Tvätta och skölj mattorna på land.
  • Avstå från vattenklosett, använd komposterande toalett.
  • Kissa inte i havet. Utspädd urin är utmärkt gödsel i blomrabatten.
  • Låt bilen och motorbåten vila. Cykla, ro och segla i stället.
  • Köp lokalt producerade livsmedel.
  • Gödsla ditt trädgårdsland med hushållskompost eller uppkrattade alger.

Gå in och läs mera här.

Mera information om Forndeldarnas natt finns här. Där kan du också på förhand märka ut din forneld på en virtuell karta.

Information och frågor:
Christel Raunio
Förbundsdirektör
Tfn 050 911 2050, e-post: christel.raunio@martha.fi

Teresa Turtonen
Sakkunnig I miljöfrågor
Tfn 044 735 4975, e-post: tessa@martha.fi

Pressmeddelande 24.8.2011

Se alla artiklar