Att upprätta ett testamente

Att upprätta ett testamente

Att göra upp ett testamente kan vara en viktig del av din ekonomiska planering och säkerställer att dina tillgångar fördelas på det sätt du önskar efter din bortgång.

Ett testamente är ett juridiskt dokument som ger dig möjlighet att förtydliga och ändra vilka som ska ärva dina tillgångar. Det kan också ge dig möjlighet att ge kvarlåtenskap till personer eller övriga mottagare som annars inte skulle ärva dig enligt den lagliga arvsordningen.

Med hjälp av ett testamente kan du tydligare specificera hur arvet ska fördelas, inkludera även andra än bröstarvingar i arvet och välja till exempel ideella organisationer som mottagare. En jurist kan bistå dig i att upprätta ett testamente som är juridiskt giltigt och som tar hänsyn till skattefrågor. Det är viktigt att komma ihåg att oavsett vad du skriver i ditt testamente har dina bröstarvingar rätt till sin andel av arvet enligt lag.

Det är också viktigt att inse att ett testamente inte nödvändigtvis gäller för resten av ditt liv. Dina ekonomiska förhållanden och ansvarsåtaganden kan förändras över tid, och därför kan det vara nödvändigt att se över ditt testamente när du blir äldre. Det kan också finnas beskattningsmässiga åtgärder som behöver justeras. Tänk därför på att regelbundet granska och uppdatera ditt testamente, liksom andra juridiska dokument som äktenskapsförord och intressebevakningsfullmakt.

För att underlätta för dina anhöriga när ditt dödsbo ska tas om hand är det också bra att göra en lista på dina tillgångar och ansvarsåtaganden. Det kan vara en lista över dina bankkonton, egendomar och eventuella avtal du har ingått. Detta kan hjälpa dina anhöriga att få kontroll över situationen och göra det lättare att fördela din kvarlåtenskap enligt dina önskemål.

Ett testamente representerar din sista vilja och ger dig möjlighet att bestämma hur din egendom ska fördelas efter din bortgång. Genom att göra upp ett testamente kan du säkerställa att dina tillgångar går till de personer eller ideella organisationer som betyder mest för dig. Det kan också hjälpa till att undvika konflikter och oklarheter för dina efterlevande. Så ta första steget redan i dag och gör upp ett testamente för att säkerställa att dina önskemål blir uppfyllda och att din kvarlåtenskap fördelas enligt dina önskemål.

Läs mera om testamentsdonationer här: Vad bryr du dig om? En handbok om att testamentera till ideella organisationer

Se alla artiklar