Att flytta ihop med en kompis eller partner

Att flytta ihop med en kompis eller partner

Oavsett om du planerar att flytta ihop med en kompis eller med någon som du har ett förhållande med är det viktigt att se över det ekonomiska och juridiska.

Juridiskt är det skillnad på om du ensam undertecknar ett hyreskontrakt eller om ni är flera på kontraktet. Om du är huvudhyresgäst eller om ni har ett gemensamt hyreskontrakt är det du som blir betalningsskyldig om den eller de andra hyrestagarna har svårt att betala hyran. 

Om de andra väljer att flytta ut före dig är det också på ditt ansvar att hitta nya hyresgäster att dela hyran med och ensam betala hyran tills du hittat ersättare. Hur kontraktet är formulerat påverkar också hur Folkpensionsanstalten (FPA) betalar ut bostadsstöd. 

Två eller flera personer som bor tillsammans räknas som ett hushåll om de har ett gemensamt hyresavtal. Då betalas bostadsstöd ut på basis av hushållets sammanlagda inkomster. Det kan upplevas som orättvist då till exempel en studerande inte beviljas bostadsstöd om hens sambo yrkesarbetar, trots att paret kanske inte har gemensam ekonomi.

Koll på avtalen

Utöver det stödtekniska är det värt att se över annat praktiskt och juridiskt, som i vems namn elavtalet, hemförsäkringen och eventuella andra avtal står. 

Om ni är flera som bor tillsammans kan man ta en hemförsäkring som täcker ens egen andel (om ni är tre på 90 kvadrat så tecknar du en försäkring på 30 kvadrat). Om ni är två som bor tillsammans kan det vara enklast att en av er tar försäkringen i sitt namn och att man anmäler att det är två personer som bor på adressen. 

Kom ihåg att det är den personen i vars namn avtalet står som i sista hand är ansvarig för att avtalet följs (i praktiken betalas). Det är också den personen som måste avsluta avtalet. Om du har bott tillsammans med någon som har skött om hemförsäkringen och den personen flyttar ut ur er gemensamma bostad och avslutar avtalet måste du genast teckna ett nytt avtal för att inte vara utan försäkring.

Gemensamma anskaffningar

Det är bra att diskutera och dokumentera hur gemensamma anskaffningar sköts. På så sätt undviker man problem ifall man senare flyttar isär. Det blir inte rättvist om den ena köper alla möbler och den andra mat och den som har köpt möblerna vid separation tar med sig allt. Också i vänskapliga samboförhållanden är det bra att diskutera igenom vad som händer med den gemensamt införskaffade soffan ifall man inte längre bor tillsammans.

Texten är ett utdrag ur boken En euro i taget.

Se alla artiklar