Hyra eller äga sin bostad – vilka är skillnaderna?

Hyra eller äga sin bostad – vilka är skillnaderna?

Finländarna äger gärna sina bostäder. År 2013 ägde två tredjedelar av alla finländska hushåll sin bostad. Enligt statistik består ungefär hälften av finländarnas förmögenhet av ägarbostäder. Vanligast är att finansiera dem med lån.

Trots vår förkärlek till ägarbostäder, blir det allt vanligare att bo på hyra. Dels för att bostäder är dyra och det krävs en större andel egen finansiering, men också för att det har blivit allt ovanligare med fast anställning. 

Om man är osäker på om och var man kommer att arbeta nästa år kan det vara en tröskel för att köpa en bostad, man föredrar en hyresbostad. Bostadspriserna har också gått upp snabbare än lönerna i vissa delar av landet. Medelåldern för när man köper sin första bostad har därför stigit. År 2018 var medelåldern för en person som köper sin första bostad 28,8 år.

När du amorterar ditt lån betalar du din skuld till banken och andelen av bostaden som är skuldfri ökar. I exemplet nedan används uppskattade siffror på tvåor i Vasa år 2017 enligt hyresnivån och pris på bostäder i medeltal.

Ditt bostadslån kan vara uppbyggt på olika vis och räntan (som kan dras av i beskattningen) är uträknad med 1 procent totalränta. Bostadsvederlaget varierar från bostad till bostad. Utöver bostadsvederlag kan också finansieringsvederlag tillkomma. 

Finansieringsvederlag används för att bekosta större renoveringar och investeringar i husbolaget. Kom ihåg att om du äger en aktielägenhet måste du också vara redo att betala din andel av till exempel en takrenovering, på samma sätt som du i ett egnahemshus måste renovera ditt eget tak när husets kondition kräver det. 

Bo i hyreslägenhet

Bo i aktielägenhet

Inköpspris 99 150 € 
Lån 89 235 € 
Egen andel 9 915 € 
Lån 20 år, ränta 1,0 %

Hyra 585 €

Amortering 371 €

Vattenavgift 20 €/månad 

Ränta 74 €

El enligt konsumtion

Bostadsvederlag 140 €

Hemförsäkring 15 €/månad

Vattenavgift 20 €/månad

El enligt konsumtion

Hemförsäkring 15 €/månad

Totalt 620 €/månad

Totalt 620 €/månad

Jämförelse mellan månadskostnader för att bo i hyreslägenhet respektive ägd aktielägenhet enligt pris för en tvåa i Vasa år 2017.

Texten är ett utdrag ur boken En euro i taget

Se alla artiklar