"Ät eller var utan"

"Ät eller var utan"

Siffrorna som nämns då matsvinn, matspill, matrester eller vad vi nu kallar den ätbara mat som slängs i komposten, är både deprimerande och samtidigt inspirerande. I alla fall för oss på Marthaförbundet. Så till den grad att vi kände att det är just det här som behöver åtgärdas och det bums. Det bär ju inte särskilt långt att enbart komma med siffror, miljöpåverkan och ekonomiska följder, utan vi känner att mera konkreta tips och inspirerande recept på hur just envar kan råda bot på matsvinnet är det som behövs.

Vi har oss själva att skylla!

Faktum är att hushållen i Finland står för en verkligt stor del av matsvinnet som uppstår i Finland. Det är här bland konsumenterna, alltså du och jag, vi kommer att jobba mest genom att stärka konsumenternas livsmedels- och matlagningskunskaper och inspirera till att utnyttja hela råvaran, samt att ta tillvara och tillreda god mat på rester. Vi hoppas erbjuda konsumenten tillfredställelse genom att skapa ett sopfritt kretslopp i köket och glädje över att ha lyckats hushålla med resurserna.

Kurskonceptet left(l)overs

Under projektets gång har vi möjlighet att arrangera matlagningskurser under namnet Left(l)overs. Under kurstillfället varnar vi för de vanligaste missarna och hur du undviker matsvinn. Vi tillreder och avnjuter maten tillsammans. Som en naturlig del av kurserna kommer den ekonomiska vinsten också tydligt fram. Våra recept är inte bara näringsrika och goda, de är också kostnadseffektiva. Genom att undvika att du slänger den femte matkassen kan du spara en avsevärd summa under ett år. Eftersom rätt många har knappa livsmedels- och matlagningskunskaper är den praktiska delen av projektet av stor betydelse. Målet är att nå 250 personer under 25 kurser.

Under projekttiden ska vi genom att medverka på matmarknader och arrangera pop up-restauranger sprida budskapet bland folket. Genom att synas och verka på olika ställen i hela Marthafinland sprider vi kunskap och tankeväckande information om matsvinnet. Vi vill inspirera till mera kreativitet i köket och på det viset få igång en rörelse mot matsvinn.

Läs här för en lista över de fem metoderna vi använder oss av i projektet.

Text: Elisabeth Eriksson, hushållsrådgivare, projektledare för Svinnkampen
Foto: Karin Lindroos
Se alla artiklar