Arvonlisävero uhkaa yhdistystoimintaa

Järjestöt ovat huolissaan yhdistystoiminnan tulevaisuudesta ja seurauksista, joita EU-komission ehdotus yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta saattaa aiheuttaa. Yhdistysten pitää voida kehittää toimintaansa ilman arvonlisäverovelvollisuutta.

Samanaikaisesti kun vietämme Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuotta, halutaan heikentää yhdistysten toimintaedellytyksiä. Komission uusi alv-direktiivi pyrkii varmistamaan tavaroiden ja palvelujen veropolitiikan yhtenäisyyden. Uudella ehdotuksella on kuitenkin suorat vaikutukset yhdistystoiminnan arkeen. Arvonlisän periminen vapaaehtoistyöstä hankaloittaisi yhdistysten toimintaedellytyksiä ja johtaisi monen yhdistyksen lakkauttamiseen.

Jo nyt on nähtävissä vähenevä kiinnostus yhdistysten vastuullisiin tehtäviin. Lisääntyvä byrokratia vähentää entisestään halua yhdistysten vapaaehtoistehtäviin. Yhdistysten tuotteiden tai palveluiden myynnistä saatavilla vähäisillä tuloilla on harvoin vaikutuksia kilpailutilanteeseen. Tulot käytetään yhdistysten sääntömääräiseen toimintaan. Yhdistykset eivät tavoittele voittoja ja arvonlisäveron kohdistaminen yhdistysten tuloihin aiheuttaisi hintojen nousun. Tämä puolestaan vähentää jäsenten ja asiakkaiden kiinnostusta palveluihin ja heikentää yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja pahimmillaan johtaa toiminnan lopettamiseen.

Suomalaisessa yhteiskunnassa järjestöillä ja kolmannella sektorilla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli. Sosiaaliset verkostot ja vapaaehtoistyöntekijöiden vahva sitoutuminen täydentävät ja tukevat sekä yksityistä että julkista sektoria. Yhdistykset toimivat pääosin täysin vapaaehtoisten työpanoksella, ilman palkattua työvoimaa. Suomessa on yhteensä yli 100 000 rekisteröityä yhdistystä, jotka eri tavoin tukevat suomalaista yhteiskuntaa ja ovat yhteiskuntamme vahvuus. Tutkimukset ovat osoittaneet yhdistystoiminnan sosiaalisten verkostojen vaikutukset ihmisten hyvin-vointiin yksilö- ja yhteiskunnan tasolla.

Kaavaillulla arvonlisäveroratkaisuilla voidaan tuhota kulttuurisesti ja sosiaalisesti arvokasta yhteisöllistä toimintaa. Yhteiskunnalle kertyvät verotuotot jäävät menetystä huomattavasti vähäisemmiksi. Edellytämme komissiota paneutumaan vielä suunnitelmaan ja varmistamaan yhdistysten taloudellisen toiminnan jatkuvuuden ilman arvonlisäveroa. Erivapaus arvonlisävero-asiassa on välttämätön.


LISÄTIETOJA:
Finlands svenska Marthaförbund rf, förbundsdirektör Christel Raunio, tel. 050 911 2050
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, toiminnanjohtaja Marketta Luutonen, puh. 040 708 4447
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, toiminnanjohtaja Liisa Niilola puh. 0404 555 5035
Marttaliitto ry, toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä, puh. 050 375 1195

Se alla artiklar