Arrangera klädbytardag!


Vi uppmanar Marthadistrikt, -fo?reningar och -kretsar att arrangera egna kla?dbyten under dagen. Vi har tre fo?rslag pa? hur ni kan ga? till va?ga.

  • L-modellen: Ordna en kla?dbytardag o?ppen fo?r allma?nheten. Passa ocksa? pa? att under november erbjuda en fo?rela?sning/workshop (antingen fo?r allma?nheten eller fo?r den egna fo?reningen/kretsen) kring hur du blir mera stilsmarth. Vi kan tipsa om fo?rela?sare!
  • M-Modellen: Ordna en kla?dbytardag o?ppen fo?r allma?nheten.
  • S-Modellen: Ordna en kla?dbytardag inom den egna kretsen eller fo?reningen, eller varfo?r inte bjuda in grannfo?reningen/kretsen?

Sa? ha?r go?r ni (deadline 15 oktober)

  1. Besta?m var kla?dbytardagen skall ordnas och vilken tid.
  2. Fundera pa? vilken nisch kla?dbytardagen har! A?r den fo?r alla (herr, dam, barn, hobbytextilier osv) eller exempelvis enbart fo?r barnkla?der?
  3. Meddela Karin Lindroos, informato?r pa? Marthafo?rbundet, om att ni ordnar en kla?dbytardag och vem som a?r kontaktperson. Vi hja?lper er med marknads- fo?ringen kring kla?dbytardagen (affischer, flyers) och postar material kring textilprojektet Garderoben som ni kan dela ut under kla?dbytardagen. karin@martha.fi / 050 361 6081

Tips

  • Kolla med lokala lopptorg, exempelvis Ro?da Korset eller Fra?lsningsarme?n, om de kan ta?nka sig att samarbeta med er kring Kla?dbytardagen. Kan exempelvis eventuellt o?verskott av kla?der fo?ras till dem?
  • Var noga med att i all information poa?ngtera att max antal plagg a?r 5–10 st, fo?r att sa?kersta?lla att det a?r fina plagg som kommer till bytet.
Se alla artiklar