Årets matkulturstipendiat: Margot Wikström

Årets matkulturstipendiat: Margot Wikström

Sedan år 2003 driver årets matkulturstipendiat Tackork gård i Nagu. På gården odlas bär på cirka fyra hektar, och bärarealen ökar stadigt. Numera odlar man också vissa specialbär på gården. Allt tas tillvara så att inget matsvinn uppstår, och genom samarbete med andra lokala företagare utvecklas nya säljbara produkter med bär i fokus. Stipendiemottagaren delar även frikostigt med sig av sitt kunnande på marknader, torg och mässor samt genom kurser i bärodling och bärförädling. I all hennes verksamhet syns den starka passionen för att plantera, odla och förädla. Finlands svenska Marthaförbund rf har valt att utse Margot Wikström, Tackork gård, till mottagare av det finlandssvenska matkulturpriset 2016. Hennes arbete för det lokala, det hälsosamma, det goda och för företagandet är en viktig del av Marthaförbundets arbete för en hållbar livsstil. Med stipendiet hoppas Marthaförbundet kunna uppmuntra Wikström i hennes fortsatta arbete för att främja det lokala företagandet och den finlandssvenska matkulturen.

För närmare information, kontakta verksamhetsledare Frida Nylund, frida.nylund (at) martha.fi.

För pressbilder på Margot Wikström, kontakta karin (at) martha.fi

Se alla artiklar