Årets marthagärning 2016

Årets marthagärning 2016
Utmärkelsen Årets marthagärning 2016 utdelas i samband med Marthaförbundets vårmöte den 23 april 2016 i Lovisa. Årets marthagärning är en sådan händelse eller en sådan insats som har ägt rum företrädesvis under det gångna året 2015 och som kan ses som speciellt utmärkande för de värden martharörelsen står för samt för det arbete som förbundet med dess distrikt och föreningar gör. Utmärkelsen ges till en marthaförening eller -krets eller till en enskild medlem.

Årets marthagärning ska inspirera andra. Den ska visa på en rörelse i tiden, en rörelse som är en aktiv del av samhällsutvecklingen. Det kan vara en insats som visar hur Martha gör gott, som främjar utvecklingen av martharörelsen eller som ger uttryck åt en trendskapande och/eller banbrytande gärning.

Fram till och med 9.3.2016 kan distrikt, föreningar och kretsar nominera sådana insatser som har utförts av föreningar eller enskilda medlemmar inom distriktet. Sänd in ert förslag till verksamhetsledare Frida Nylund, Marthaförbundet, Bölegatan 2, 00240 Helsingfors, eller till frida.nylund@martha.fi. Hon svarar också på frågor om utmärkelsen. Marthaförbundets centralstyrelse behandlar förslagen på sitt möte i mars.På bilden Clownloppet i Pargas, för vilket kretsen Brinkaspinglorna fick ta emot utmärkelsen Årets marthagärning på vårmötet 2015.

Se alla artiklar