Årets marthagärning 2014 utsågs


Utmärkelsen Årets marthagärning 2014 tilldelades Helsingforsmarthan Riitta Sittnikow, för hennes frivilligarbete som inspiratör och handledare för ungdomar som deltog i evenemanget PopUp Ilo Mesta under hösten och vinter 2013–2014. Hennes osjälviska insats med att lära ungdomar att sticka och virka har gått över såväl språk- som generationsgränserna och har uppmärksammats och uppskattats stort.

Årets marthagärning är en sådan händelse eller en insats som kan ses som speciellt utmärkande för de värden martharörelsen står för och det arbete som förbundet med dess distrikt och föreningar gör. Utmärkelsen Årets marthagärning ges till en marthaförening, marthakrets eller till en enskild marthamedlem.

115-årsjubileet till ära utelades två jubileumspris för utmärkta och uppmärksammade marthagärningar under många år. Jubileumspriserna gick till Marthakretsen Dustaneh i Lappfjärd och Lupus Marthaförening i Mellersta Nylands Marthadistrikt.

Kretsen Dustaneh i Lappfjärds Marthaförening rf tilldelas jubileumspriset för sitt mångåriga och engagerade arbete bland asylsökande och invandrarkvinnor. Kretsen har fungerat som en fördomsfri mötesplats för många kulturer där integrering och vänskap är ledord för verksamheten. Kretsmedlemmarna har också bistått med personligt stöd i den finländska vardagen och i kontakterna med byråkratin samt fungerat som brobyggare mellan olika kulturer och det finländska samhället. Kretsen verkar på bland annat finska, engelska, svenska, farsi och kännetecknas av sitt namn Dustaneh, som betyder vänskap. Kretsen skapar och upprätthåller vänskapsband över språk- och kulturgränserna.

Lupus Marthaförening rf tilldelas ett jubileumspris för sitt osjälviska, innovativa och omfattande välgörenhetsarbete med fokus på barn och unga. Under föreningens (kretsens) tioåriga verksamhet har understöd getts till bland annat Barnkliniken i Helsingfors, drogarbete bland ungdomar, fortbildning av lärare i bemötande av barn med specialbehov, hem för omhändertagna barn, julgåvor genom välgörenhetsorganisationen Hope och fadderbarn. Lupus kännetecknas av stark samhörighet och vilja att ge och skapa marthaomsorg.

Pressmeddelande 26.4.2014

Se alla artiklar