Coronastöd för föreningshus: ansökningstid 23.8–23.9.2021

Coronastöd för föreningshus: ansökningstid 23.8–23.9.2021

Den 23 augusti 2021 öppnar undervisnings- och kulturministeriets ansökningsförfarande för coronastöd som ska hjälpa till att täcka underhållskostnader för föreningshus. Ansökningstiden pågår fram till den 23 september 2021.

Understödet är avsett för sammanslutningar och stiftelser som upprätthåller hus av föreningshuskaraktär och vars verksamhet har försvårats eller hindrats på grund av restriktionerna och rekommendationerna med anledning av coronapandemin 1.4–31.12.2021. Understödet är avsett att täcka kostnaderna för underhållet av husen.

Stödet söks via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst.

Den sammanslutning som ansöker om stöd ska i god tid försäkra sig om att sammanslutningens fullmakter att uträtta ärenden är i ordning. Ansökan kan inte lämnas in utan behövliga fullmakter. De obligatoriska uppgifterna ska matas in i e-tjänsten innan ansökan kan skickas. Mera information om användning av e-tjänsten och fullmakter finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Ansökningstiden börjar den 23 augusti 2021 och går ut den 23 september 2021 kl. 16.15. Ansökningar som inkommer efter att ansökningstiden har utgått kan inte beaktas.

Lämna gärna in ansökan redan före sista ansökningsdagen, så att e-tjänsten inte överbelastas.

Mera information ger:

  • Undervisnings- och kulturministeriet, sakkunnig Sanna Käyhkö, tfn 02953 30111 (kl. 9–11)
  • Finlands Hembygdsförbund, informatör och projektsekreterare Kalle Nikander, tfn 046 567 3997 (kl. 13–15), e-post: kalle.nikander@kotiseutuliitto.fi
Se alla artiklar