Annika Jansson ny verksamhetsledare för Marthaförbundet

Annika Jansson ny verksamhetsledare för Marthaförbundet

Annika Jansson är för närvarande projektchef med ansvar för näringslivsfrågor på Hanaholmens kulturcentrum. Före det arbetade hon som kontaktchef för SFP i Nyland och medarbetare för Svenska folkpartiets tidigare ordförande Carl Haglund.

– Jag har med intresse följt Marthaförbundets verksamhet och den förnyelseprocess som förbundet genomgått under de senaste tio åren. Marthaförbundet gör ett ytterst viktigt jobb och axlar ett stort samhällsansvar. Jag vill vara med och utveckla och förverkliga Marthaförbundets värderingar som jag ser att verkligen ligger i tiden. Jag har alltid ansett att man bör se styrkan och vikten i vardagen, och då jag själv var hemma med små barn levde jag enligt devisen "gör vardagen till en fest".

– Marthaförbundet vill lyfta fram det enkla vardagslivet, glädjen i vardagen och skapa en bättre värld för alla, en vardag i taget. Det passar som hand i handske med mina egna värderingar och min syn på samhället.

Jansson har tidigare även arbetat på Folkhälsan som sakkunnig i frågor som berör barn och hälsa och som chef för ungdomsarbetet samt som generalsekreterare för Pohjola-Nordens Ungdomsförbund.

Enligt Marthaförbundets ordförande Andrea Hasselblatt var det bland annat Annika Janssons tidigare erfarenhet av tredje sektorn och ledarskap som avgjorde valet.

– Annika Jansson har stor erfarenhet av tredje sektorn och ledarskap. Dessutom har hon ett ekonomiskt kunnande och ett brett nätverk, vilket är vad Marthaförbundet behöver just nu, säger Hasselblatt.

Jansson har studerat till politices magister vid Åbo Akademi, med folkrätt som huvudämne samt statskunskap och japanska som biämnen. Hon är bosatt i Kyrkslätt, är gift och har två barn.

Bild för pressanvändning kan laddas ner här. Foto: Robert Lindström. Kontakta karin@martha.fi för högupplöst foto.

På frågor svarar:
Andrea Hasselblatt, förbundsordförande, 040 191 9424, andrea.hasselblatt@antonanton.fi

Se alla artiklar