Anne Salovaara-Kero är årets Fredrikastipendiat

Kommittén för Fredrika Runebergs stipendiefond inom ramen för Svenska kulturfonden har valt Anne Salovaara-Kero till årets pristagare.

Årets Fredrikastipendiat är en person med ett stort samhällsmoderligt hjärta. Hennes satsning på arbete för marginaliserade grupper och personer med specialbehov och hennes driv att stödja och dela med sig av sina erfarenheter visar på ett gediget engagemang. Hon verkar genom frivilligarbete, föreläsningar, författarskap och sociala medier samt inom politiken.

I förvärvslivet arbetar hon för en drogförebyggande organisation och hennes engagemang sträcker sig utöver det professionella planet också till volontärarbete i frågor som rör missbrukare och deras anhöriga.

Frågor gällande de svagare i samhället ligger henne varmt om hjärtat. Hon har som målsättning att förändra samhällets syn på funktionshindrade och i bloggen Mamma Annorlunda delar hon med sig av livet i en annorlunda verklighet. Bloggen fungerar också som ett stöd för andra familjer med barn med specialbehov. Hennes upplysnings- och attitydförändringsarbete tar sig uttryck också genom föreningsaktivitet.

Samhällsengagemanget har blivit en livsstil för henne och genom sitt brinnande intresse för de svagares ställning i samhället visar hon hur samhällsmoderligheten kan se ut i vår tid.

Anne Salovaara-Kero är bosatt i Vasa och jobbar som regionkoordinator för organisationen Fri Från Narkotika rf. Hon är även ledamot i Vasa stadsfullmäktige. Man kan läsa hennes blogg genom att klicka här.

Mera information ger Carola Sundqvist, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet och ordförande för priskommittén 2013, tfn 044 281 4854.

Pressmeddelande 2.9.2013

Se alla artiklar