Ann-Catrin Hagnäs och Karin Grönlund blev Årets martha 2011

– Denna gång var det extra svårt att sätta någon av kandidaterna i främsta rummet, eftersom båda är värdiga mottagare av hederstiteln. Därför valde vi en lösning där två marthor från olika föreningar får ta emot utmärkelsen, förklarar Marthaförbundets ordförande Harriet Ahlnäs.

Ann-Catrin Hagnäs är kassör i Karlebynejdens Marthadistrikt och dessutom medlem i styrgruppen för pilotdistrikt Österbotten. Hon har tidigare varit mångårig sekreterare för Kronoby Marthaförening samt ordförande för Norrby Marthakrets. Hon föreslogs till Årets martha av Karlebynejdens Marthadistrikt.

– Ann-Catrin är idérik, positiv och mångsidig. Hon ställer villigt upp för andra och är färdig att anta nya, fräscha idéer. Hon är en sann förespråkare för marthaideologin, och framför allt en förespråkare för förnyelse, en riktig "martha i tiden". Förutom alla ovannämnda superlativ har Ann-Catrin vågat sadla om i vuxen ålder. Från att ha hållit på med bokföring och siffror i många tiotals år, valde hon att söka sig till Yrkesskolan Optima och utbilda sig till kock. Ann-Catrin har bildat ett cateringföretag och får därigenom förverkliga sina gastronomiska drömmar och bjuda på läckra överraskningar, säger de marthor som nominerade Ann-Catrin.

Går sin egen väg

Karin Grönlund var en av initiativtagarna till och en drivande kraft bakom Bromarf Marthaförenings välrenommerade projekt Ekobyn Näckrosen i Bromarf. Hon föreslogs till Årets martha av Bromarf Marthaförening.

– Projektet har gett nytt liv åt samt många nyinflyttade till vår lilla by tack vare de sex husen och 20 bostäderna i ekobyn, som blivit känd långt utanför Bromarfs gränser. Karin har vågat sticka ut och gå sin egen väg genom att göra något man inte vanligtvis förknippar med martharörelsen. Hon är diplomatisk, orädd och har en förmåga att lösa problem och bemöta sina medmänniskor med respekt, oberoende av svåra situationer. Hon besitter en iver att bevara gamla traditioner och gammalt hantverk, och hon ordnar kurser. Hon är således en riktig idéspruta med nya projekt i tankarna jämt och ständigt, säger Bromarfmarthorna i sin motivering.

Hedersbenämningen Årets martha delades ut på Marthaförbundets vårmöte i Karleby på lördag 14.5.

Se alla artiklar