5 orsaker att dra till skogs

5 orsaker att dra till skogs


Häng med en sväng!
Vistas minst en timme varje vecka i skogen. Vardagsmotion i skogen ger dubbel effekt – samtidigt som du får muskelträning avtar stressen. Kravlösheten och känslan av frihet i skogen gör att puls och blodtryck sjunker och mängden stresshormoner i blodet minskar efter bara 4–5 minuter. Den stressåterhämtning vi upplever i naturen beror på två faktorer som förstärker varandra. Dels den psykologiska distansen till krav och rutiner i vardagslivet. Dels fångar naturen vårt intresse, och tankar på krav och annat som ligger som grund för stress försvinner.

Tillsammans ute
Vi vill främja generations- och föreningsöverskridande aktiviteter, och uppmanar unga och äldre att göra saker tillsammans. Gör gemensamma skogsutflykter, vandringar och ta del av naturupplevelser. Dra till skogs med familjen, vänner eller föreningen – en promenad i en gammal skog med höga träd är välgörande för själen.

Logga ut!
Minska tiden vid tv-, dator- och telefonskärmen och avsätt mera tid för motion, avslappning och njutning – i naturen.

Upplev med alla sinnen!
Naturen är rik på sinnesupplevelser som ökar halten av lugn-och-ro-hormoner, oxytocin, i blodet. Oxytocin stimulerar till välbefinnande, fysisk avslappning och tillväxt, och därtill har skogen visat sig ha antidepressiva och ångestdämpande effekter. Detta tillstånd av lugn och ro underlättar också koncentration och inlärning. Bara att titta på naturen, exempelvis genom ett fönster eller på ett konstverk som föreställer naturen, är lugnande.

Våga välja vilda växter!
I skogen finns naturresurser som du kan nyttja för att öka ditt välbefinnande, en del kan plockas inom ramen för allemansrätten, andra behöver man ha markägarens tillstånd för att få skörda. Samla in blad och växter innan blomning och få energi och näring till resten av året, många växter är som bäst innan midsommar.

Här kan du läsa mera om allemansrätten.

Kampanjen #marthadraråtskogen pågår hela veckan – följ oss på instagram, twitter och här på martha.fi för recept, tips och utmaningar.

Text & foto: Anita Storm

Se alla artiklar