3 tankeställare på Black Friday

3 tankeställare på Black Friday

Hur konsumerar vi?

Finländarnas konsumtion har ökat under det senaste året, men våra inkomster ökar inte i samma takt. Den ökade konsumtionen har lett till att vi sparar mindre, och tar lån för att täcka utgifterna för konsumtionen. Om trenden fortsätter kommer vi att leva över våra ekonomiska tillgångar och bli överskuldsatta. Vi måste se över våra konsumtionsvanor.


Visste du att ...
Betalkort och mobiltelefonen har blivit allt vanligare betalmedel för finländare. Utländsk forskning visar att valet av betalmedel påverkar både hur mycket vi handlar, men också hur vi värderar det vi köpt. Då vi betalar med kontanter anser forskarna att vi känner en slags smärta, vilket gör att vi handlar mindre, och värdesätter det vi köpt högre. Att betala med betalkort orsakar inte samma smärta, vilket gör att vi handlar mera, men också att värderar det vi köpt lägre.


Textilier som skapades i onödan

I Finland konsumeras 70 000 ton kläder och textiler per år. Det här innebär cirka 13 kilogram per finländare. Av detta hamnar över 50 procent på soptippen då vi inte vet hur vi skall göra oss av med kläder som vi inte använder. I slutändan behöver vi inte allt det vi handlar.


Visste du att …
Den ekologiska skuldens dag uppmärksammas på den dag på året då vi förbrukat vad som varit årets kvot för förbrukning av naturresurser. År 1971 inföll dagen i slutet på december, medan årets kvot blev full redan 29 juli. För två år sedan var inföll dagen den 2 augusti. Så länge vi väljer att överkonsumera kommer det att finnas en efterfrågan och produktion som äter upp våra naturresurser.


Efterfrågan skapar arbetsplatser, men för vem?

Näthandeln har gett konsumenterna en ny möjlighet att handla och ökat utbudet då det går lätt att beställa varor från utlandet och dessutom få varorna levererade till hemadressen. Finländarna handlar för 4,6 miljarder euro på nätet, och av det går över 40 procent till utländska nätaffärer. Mest är det kvinnokläder, kosmetik och assecoarer som vi köper från de utländska nätaffärerna.


Visste du att …
Man hör ofta människor försvara konsumtionen med att säga att de stöder samhället genom att öka företagens efterfrågan. Men tyvärr stöder vi inte företagen i Finland med att handla från utländska nätaffärer. Dessutom äter det av våra naturresurser att skicka kläder från andra sidan jorden, som vi i värsta fall returnerar. Då vi väljer inhemskt ökar vi efterfrågan, skapar arbetsplatser och minskar på koldioxidavtrycket.


Källor

 • Statistikcentralen, tillgänglig på:
  http://stat.fi/til/sekn/2017/01/sekn_2017_01_2017-06-22_tie_001_sv.html
 • Finlands miljöcentral, tillgänglig på:
  http://www.syke.fi/hankkeet/texjate
 • ​Finsk Handel/Kaupan liitto, tillgänglig på: http://kauppa.fi/ajankohtaista/tiedotteet/digikuluttaja_ostaa_innokkaasti_verkosta_myoes_ulkomailta_26099
 • ​Den ekologiska skuldens dag, tillgänglig på:
  http://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/
 • Raghubir P. & Srivastava J., 2008. Monopoly Money: The Effect of Payment Coupling and Form on Spending Behavior. Journal of Experimental Psychology, vol. 14, no. 3, sidorna: 213-225.
 • ​Shah A., Eisenkraft N., Bettman J., Chartrand T., 2016. “Paper or Plastic?”: How We Pay Influences Post-Transaction Connection. Journal of Consumer Research, vol. 42, sidorna: 688-708.
Se alla artiklar