Kvinna ta hand om dig - pilotprojekt kör igång i Åboland

Bakgrunden till projekt Lev Lite Lättare är att Marthaförbundet anser att varje kvinna skall ha rätt och möjlighet till en god hälsa, en sund självkänsla, att äta en balanserad kost på regelbundna tider samt en möjlighet till fritid och motion.

”Jag tänkte att jag äntligen skall göra någonting bara för mig själv”, var en av de anmäldas orsak till att hon ville komma med.

Allt flera lider av långa arbetsveckor, ett stillasittande arbete, för lite motion och varken tid, möjligheter eller kunskap att välja hälsosammare kost. Samhällsutvecklingen har medfört allt fler stressrelaterade sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, depression och utbrändhet, vilka utgör den främsta orsaken till långvarig sjukfrånvaro idag.

Marthaförbundet vill dra sitt strå till stacken och bidra till att kvinnorna skall må bättre och få tid och kunskap att ta hand om sig själv. Marthaförbundet har den gedigna kunskapen om kost och näring, Finlands Svenska Idrott står för motionsbiten och Finlands Hjärtförbund för fakta om kvinnohjärtat och hälsa.

Programmet omfattar föreläsningar som ”Bränsle för kroppen” och ”Stressens inverkan på kvinnohjärtat”, friluftsdagar i både Nagu och Teijo samt praktiska matlagningstips och uppföljning med hjälp av en nyskapad mat- och motionsdagbok. Programmet bildar en helhet var hälsans fysiska, psykiska och sociala faktorer beaktas.

Avsikten med pilotprojektet är att utveckla en metod för att runt om i Svenskfinland kunna erbjuda dylik verksamhet för att få så många som möjligt att Leva Lite Lättare. Tillfällen kommer att utvärderas kritiskt och på basen att feedbacken utvecklas projektet. Vi hoppas att kursen skall inspirera till ett lättare liv.

Projektet understöds av Svenska Kulturfonden.

För mera information, kontakta:

Elisabeth Eriksson, projektledare
Marthaförbundet
09-6962 2560 / 040 566 1039
elisabeth.eriksson@martha.fi
www.litelattare.fi
www.martha.fi

Programmet

PRESSMEDDELANDE 21.8.2007


Se alla artiklar