Fungerande vardag en grundpelare

I det nya förslaget har ämnet huslig ekonomi slagits ihop med ämnen som gymnastik och hälsofostran. Fortfarande ska eleverna erbjudas tre timmar huslig ekonomi i veckan på årskurs 7, men när det gäller tillvalet för årskurs 8 och 9 blir det svårare. Enligt förslaget hör de ovan nämnda ämnena till den läroämneshelhet som benämns ”hälsa och funktionsförmåga”, vilket kommer att innebära att kommunernas resurser avgör om våra tonåringar kan välja huslig ekonomi efter årskurs 7.

Marthaförbundet gick redan i våras tillsammans med andra konsumentorganisationer ut med ett upprop för ökade timresurser för huslig ekonomi. Vi vill att våra barn och ungdomar ska bli ansvarsfulla konsumenter och de behöver kunskap för att klara av vardagen på ett ändamålsenligt sätt. Vi har länge sett att nyhjälplöshet och en oförmåga att hantera vardagen på ett hållbart sätt ökar. Ändå är en fungerande vardag en grundpelare i ett gott samhälle.

Ämnet huslig ekonomi är inte bara matlagning och bakning. Det är ett ämne som ger goda kunskaper för de unga att kunna hantera sin vardag. Inom ämnet behandlas också vardagsekonomi, konsumentkunskap, hemvård, klädvård, näringslära och hållbar utveckling. Problemet i dag är att alltför få unga och vuxna har tillräckliga färdigheter i den mest elementära vardagshanteringen. Och den bristen syns på olika håll i samhället och familjen.

Samhället satsar oerhörda resurser på hälsofrämjande verksamhet för en minskad utslagning av den vuxna befolkningen. Genom ökade timresurser inom huslig ekonomi kan samhället på ett konkret plan nå flera åldersgrupper och därmed förebygga och minska behovet av åtgärdsprogram för oförmågan att hantera vardagen. Varför blundar vi för det faktum att nyhjälplöshet existerar? Marthaförbundet hade inom sin Hantera vardagen-verksamhet i fjol över 1000 deltagare, och vi är inte de enda som arbetar med dylika projekt. På finskt håll är antalet deltagare mycket större. Tillsammans med Marttaliitto och kyrkan inleder vi nu projektet Vardagsänglar, som också är ett projekt för att förebygga oförmåga att hantera vardagen. Nu kunde timfördelningsarbetsgruppen och beslutsfattarna göra ett smart drag för att och i preventivt syfte öka våra barns och ungas förmåga att hantera sin vardag. Att inte inse faktum är lite som att göra som strutsen, det vill säga sticka huvudet i sanden.

Christel Raunio, Förbundsdirektör

Ledaren publicerades i Martha nr 5/10

Se alla artiklar