Bidra inte till nätbedragarnas fiskelycka

Bidra inte till nätbedragarnas fiskelycka

År 2022 drabbades finländarna av bedragare som drog in 32 miljoner euro. Prognosen för 2023 pekar på att bedrägerierna fortsätter: redan efter halva året hade bedragarna lyckats komma över 20 miljoner euro och resten av året ser lika dystert ut. Men genom att följa några enkla knep kan du undvika att hamna i fällan.

Bedrägerier kan delas in fyra olika kategorier: Nätfiske, dokument- och romansbedrägerier, placeringsbedrägererier och VD-bedrägrier. Av dessa är det nätfiske som finländarna förlorar mest pengar på.

Nätfiske 

 Nätfiske blir allt vanligare och bedragarnas metoder är lika många som de är kreativa. Under ett bedrägeriförsök försöker bedragaren få tag på pengar genom nätbanker, kreditkort eller genom att vi som privatpersoner skickar iväg en summa pengar i god tro.

Genom SMS, samtal, e-postmeddelanden, Whatsapp eller andra kommunikationskanaler försöker bedragaren få oss att lämna ut känslig information om oss själva och våra pengar, som inloggningsuppgifter till nätbanken, kreditkortsnummer eller personnummer.

Var uppmärksam på hurudant kontaktförsök det är. Är det en obekant person som knackar på din dörr eller kontakar dig? Är det ett SMS eller epost med konstigt språk och från en märklig adress? Blir du tillfrågad om dina personliga uppgifter och inloggningsinfo? Detta är varningstecken som du ska ta på allvar. En myndighet eller annan seriös aktör kommer aldrig att be dig lämna ut dina inloggningsuppgifter. 

Falska webbplatser

Det vanligaste tillvägagångssättet är att be konsumenten klicka på en länk som leder till falska webbplatser. Förra året förlorades totalt 10 miljoner euro bara på nätfiske. Andra vanliga bedrägerier riktade mot privatpersoner via internet inkluderar romantikbedrägerier (9 miljoner euro) och investeringsbedrägerier (4,5 miljoner euro).

Att klicka på en länk i ett meddelande verkar vara det enklaste sättet för bedragarna att komma åt pengar, om vi ser till statistiken.

Om man som privatperson inte känner igen ett bedrägeriförsök blir man snabbt ett lätt offer. En typisk indikation på bedrägerier är att det brådskar. Kriminella personer utnyttjar ofta känslan av panik och otrygghet. Detta får oss att agera snabbt, vilket minskar vår förmåga att tänka klart och logiskt. Det är också anledningen till att det inte finns något typiskt offer för nätfiskebedragare, utan vem som helst kan och kommer att bli utsatt.

Agera klokt och logiskt

Det är svårt att helt förebygga att bli offer för nätbedrägerier, så länge det finns kriminella kommer de alltid att försöka komma åt våra pengar. Men det vi kan göra är att skydda våra pengar så gott det går och agera klokt och logiskt i alla situationer.

Bankerna kan till exempel låsa konton som inte används regelbundet eller helt ta bort dem från nätbanken.

För vår egen del kan vi föredra att använda kreditkort vid nätbetalningar och vara noga med att noggrant granska webbplatser innan vi loggar in eller gör ett köp.

Vi bör också alltid undvika att klicka på länkar i olika meddelanden och i stället besöka webbplatserna manuellt eller gå till en fysisk butik för att reda ut saker.

Trots att det förekommer många bedrägeriförsök på internet, erbjuder den digitala världen ändå en stor trygghet för konsumenterna. Bedragare och kriminella har alltid funnits, och med digitaliseringen har deras metoder utvecklats.

Olika säkerhetssystem för trygg inloggning online, användningen av appar och sund nätanvändning bidrar överlag till ett mer smidigt och tryggare samhälle. Vi bör därför inte vara rädda för att använda internet, utan vara uppmärksamma oavsett var vi är online.

Bistånd och stöd

Du som känner dig bekväm med internet: hjälp någon i din närhet som kanske inte är lika hemma på området. Övergången till den digitala världen kan vara överväldigande och skrämmande för vissa, så ta dig tid att bistå och ge stöd.

Låt personen själv komma fram till hur hon ska agera i olika situationer, till exempel vid användning av nätbankens applikationer.

Din närvaro och support kan vara den trygghet som behövs för att personen i framtiden självständigt ska kunna hantera sina ärenden online på ett säkert sätt.

Se alla artiklar