15.06.2020

Marthaförbundets vårmöte 2020

Marthaförbundets vårmöte 2020

Marthaförbundets vårmöte hålls 16.9.2020

Finlands svenska Marthaförbund rf kallar till vårmöte 16.9.2020 klockan 18.00. På grund av det rådande läget med coronapandemin hålls vårmötet online via Microsoft Teams. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt paragraf 14 i förbundets stadgar, såsom godkännande av årsrapport och bokslut för år 2019.

Möteshandlingar och program finns i elektronisk form på förbundets hemsida www.martha.fi från och med 28.8.2020. Alla distrikt bör skriftligen senast 1.9.2020 anmäla sina ombud och ersättare via den Lyyti-länk som finns i samband med möteshandlingarna.

I vårmötet deltar denna gång enbart medlemmar i centralstyrelsen och distriktens ombud. Eftersom mötet hålls via Teams, ombes alla ombud att före mötet sända sina undertecknade och inscannade fullmakter per e-post till marika.danielsson@martha.fi. Vi vill gärna ha fullmakterna senast 2.9.2020.

För att delta i mötet behöver du inte ladda ner någon applikation till datorn, plattan eller telefonen, du kan delta direkt via nätet. Som ombud får du en inbjudan till Teams-mötet per e-post.

Centralstyrelsen för Finlands svenska Marthaförbund rf

Har du frågor?

Vänligen kontakta:

Så deltar du i Teams-möte via länk:

Se alla artiklar