"Ingenting är omöjligt!"

"Ingenting är omöjligt!"

Sociala frågor har alltid stått Frida Nylund, 38, nära hjärtat och efter att barndomsdrömmarna om att bli skådespelare eller prinsessa lades på hyllan, var det ett självklart val att söka till socionomlinjen vid yrkeshögskolan Arcada, där studierna inriktades på socialpedagogiskt och psykosocialt arbete. Efter studierna arbetade Frida som Barnträdgårdslärare och senare som projektarbetare vid Folkhälsan.

– Det var då jag insåg att tredje sektorns arbete passar mig jättebra, konstaterar Frida. I tredje sektorn krävs ingen lång beslutsprocess, utan man kan åtgärda problem och ta sig an utmaningar med ganska små medel.

Lärdomar och insikter

Karriären vid Marthaförbundet inleddes för drygt nio år sedan då man sökte en vikarierande verksamhetsledare till M-klubbarna, nuvarande Ungmartha. Fridas hjärta har alltid klappat för ungdomsarbete, och hon kunde då konstatera att hon kanske inte visste så mycket om arbetet som ”förbundsmartha”, men att hon var bekant med föreningsmarthornas verksamhet. På den tiden var Katarina Rejman förbundsordförande och hon var på ett positivt sätt en tuff person, som Frida såg upp till. ”Kanske Martha också kan passa mig?” funderade Frida och bestämde sig för att söka vikariatet som verksamhetsledare för Ungmartha.

– Och på den vägen är jag här, säger hon med ett leende.

Åren vid Marthaförbundet har gett Frida många lärdomar och insikter. Först och främst betonar hon vikten av en mer hållbar livsstil samt den kunskap och inspiration hon har fått för att genom små medvetna val påverka sin vardag. Hon har även lärt sig mycket om hur tredje sektorn kan påverka en människas liv och att en hel del arbete görs med små resurser. Slutligen betonar hon kraften i gemenskapen och att aldrig underskatta den.

– Jag blir ibland riktigt upplyft och känner att ingenting är omöjligt när jag möter personer med samma värdegrund. Man lär sig mycket av varandra, och utan Martha vet jag inte om jag någonsin hade blivit en så medveten och fiffig typ som jag är i dag.

Betydande uppgift

Genom arbetet på förbundet ser Frida det som en viktig uppgift att sprida den så kallade bondförnuftiga vardagskunskapen. Tredje sektorn har stor möjlighet att påverka, och Marthaförbundet har en betydande uppgift i att stödja dem som har det sämre ställt i samhället. Genom projektet Hantera vardagen kan förbundet erbjuda klienterna verksamhet som är nära deras egen vardag och stödja dem ur såväl ett ekonomiskt som ett hushållsperspektiv.

– När det går ekonomiskt sämre för samhället ökar efterfrågan på vår verksamhet. Men i längden blir det en ohållbar ekvation att minska statsunderstödet samtidigt som behovet av hjälp ökar.

Lokalt har marthorna en viktig roll som en samlande och förenande länk för kvinnor och för dem som arbetar för den egna hembygden och för att traditioner ska bestå.

– Då naturliga samlingsplatser som till exempel byskolor stängs, behövs det lokala starka föreningar som ser, kan agera och arbeta för sammanhållningen.

Mål för verksamheten

Under 2016 kommer ett av de stora målen för förbundet att vara att återigen uppnå ett medlemsantal på tiotusen personer. För att en organisation ska överleva krävs engagemang och enligt Frida finns det gott om den varan, dels hos den sakkunniga personalen, dels bland marthorna och i centralstyrelsen.

Frida ser fram emot det kommande verksamhetsåret. Hon lyfter fram allt från organisationsutveckling och strategiarbete till samarbetskampanjer med andra organisationer, till exempel kampanjen Gåkampen för Östersjön, samt vårmötet i den egna hemtrakten Lovisa och beskriver dem som roliga och utmanande.

– Men mest ser jag ändå fram emot att arbeta för och med Martha i en arbetsmiljö som verkligen inspirerar och kan göra skillnad, avslutar Frida Nylund.

Text: Emilia Nylund

Se alla artiklar