Avgiftsfri juristjour för kvinnor ? nu också på svenska

En svenskspråkig jurist svarar på dina frågor varje månads första onsdag enligt följande tidtabell: 6.2., 5.3., 2.4. och 7.5.

Fundera ut dina frågor i förväg och ta med eventuella handlingar som berör ärendet. Juristerna kan kommentera förslag till juridiska dokument, men juridiska dokument görs inte.

Juristjouren erbjuder allmän, muntlig rådgivning, "första hjälp" vid olika frågor angående lagar och rättigheter. Det ärende som det rådfrågas mest om är en skilsmässosituation.

Unionens finskspråkiga juristjour vägleder kvinnor i juridiska frågor varje onsdag kl. 17.00-19.00, på svenska sker rådgivning en gång i månaden. Kunderna kan titta in på Bulevarden eller ringa juristerna kl. 18.00-19.00 per tfn 09 643 158

Plats: Maikki Friberg-hemmet, Bulevarden 11 A 1, 00120 Helsingfors

Tid: varje onsdag 16.1-28.5 kl. 17.00-19.00.
Svenskspråkig dejourering 6.2., 5.3., 2.4. och 7.5.

* * * * * *
Kvinnoförbundet Unionen är politiskt obunden feministisk kvinnoorganisation vars syfte är att förbättra kvinnans ställning och att eliminera diskriminering. Föreningen skriver utlåtanden och ställningstaganden, ordnar seminarier och händelser samt ger ut den prisbelönade Tulva-tidningen. Unionen är grundad 1892.
Se alla artiklar