Årsmöte 2022 i Nykarleby

Årsmöte 2022 i Nykarleby

Finlands svenska Marthaförbund rf kallar till årsmötesförhandlingar den 23 april 2022 klockan 12.30 i Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby, Seminariegatan 19. På grund av pandemiläget genomförs årsmötet som ett hybridevenemang. Alla deltagare är hjärtligt välkomna, både de som deltar på plats och de som medverkar digitalt via Microsoft Teams.

Kallelse till Marthaförbundets årsmöte 23.4.2022

Finlands svenska Marthaförbund rf kallar till årsmötesförhandlingar den 23 april 2022 klockan 12.30 i Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby, Seminariegatan 19. På grund av pandemiläget genomförs årsmötet som ett hybridevenemang. Alla deltagare är hjärtligt välkomna, både de som deltar på plats och de som medverkar digitalt via verktyget Microsoft Teams.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt § 14 i förbundets stadgar, såsom årsrapport och bokslut för år 2021, budget och verksamhetsplan för 2023 samt fastställande av medlemsavgiften. Vid behov förrättas val av styrelseledamöter i stället för dem som är i tur att avgå. Därtill behandlas ärenden som centralstyrelsen har beslutat föra till mötet. Allt mötesmaterial finns i elektronisk form på förbundets hemsida från och med 8.4.2022.

Medlemsföreningar och distrikt bör skanna in och skicka en undertecknad fullmakt till marika.danielsson@martha.fi senast 8.4.2022.

Centralstyrelsen för Finlands svenska Marthaförbund rf

Preliminärt program

  • Kl. 9–10 Kaffe
  • Kl. 10–11.30 Scenprogram, workshoppar, Ungmarthas hörna, strategivägg med mera
  • Kl. 11.00 Lunch
  • Kl. 12.30 Förbundsordföranden Andrea Hasselblatt öppnar mötet
  • Kl. 13 Årsmötet inleds

Kaffepaus

  • Kl. 16.00 Mötet avslutas
  • Kl. 18.00 Festmiddag och utdelning av utmärkelserna Årets Lucina, Årets eldsjäl och Årets samhällsinsats delas ut. Festen avslutas kl. 22.30.

Söndag 24.4. Frivilligt program

Kl. 10 Gudstjänst i Nykarleby kyrka samt kyrkkaffe 

och/eller besök

Besök på Kuddnäs museum. Muséet rymmer 25 personer. Meddela ditt intresse till förbundet så försöker vi ordna ett besök. Guidningen kostar 50 euro + 5 euro inträde per person. 

Mer info om Kuddnäs här.


Varmt välkommen på årsmöte till Nykarleby!

Anmälan och betalning här: Sista anmälningsdag 8.4.2022.

ANMÄL DIG HÄR


Med förbehåll för ändringar.

Kallelse till årsmötet 2022

Årsmötets program

Årsmötets föredragningslista

Ombudsförteckning, bilaga 1

Marthaförbundets årsrapport 2021

Motioner till årsmötet

Marthaförbundets verksamhetsplan 2023

Officiellt bokslut 2021

Presentation av budget 2023

Marthaförbundets miljöpolicy

Marthaförbundets jämlikhetspolicy

Ombudsblankett

Nominera nya medlemmar till centralstyrelsen!

Nu är det dags att nominera nya medlemmar till Marthaförbundets centralstyrelse. Hälften av styrelsemedlemmarna avgår varje år. Mandatperioden inleds direkt efter årsmötets slut. Har du frågor om nomineringen? Vänligen kontakta Maria Nyman på e-postadressen maria.c.nyman@abo.fi. Maria är ordförande för valberedningsgruppen.

Nominera här

Se alla artiklar