Marthas inspirationspaket: Den hållbara marthaträffen

Marthas inspirationspaket: Den hållbara marthaträffen

I Marthas inspirationspaket samlar vi lärorikt mötesmaterial som ni kan använda i samband med era marthamöten. Den här gången om hur vi arrangerar hållbara möten - både ur ett socialt och ekologiskt perspektiv.

Oavsett om ni planerar för ett fysiskt, digitalt eller ett hybridmöte – här hittar ni inspiration för hur ni kan tänka kring era marthaträffar och hur ni gemensamt kan skapa och arbeta för en verksamhet där alla känner sig välkomna och delaktiga.

Del 1: Social hållbarhet

Uppgift 1: Bekanta er med Marthaförbundets jämlikhetspolicy!

Under 2022 tog Marthaförbundet i bruk sin nya jämlikhetspolicy. Genom fyra fokusområden arbetar förbundet för jämlikhet och inkludering. Har du redan läst den?

 

Marthaförbundets jämlikhetspolicy

Känner du till Marthaförbundets jämlikhetspolicy?

Marthaförbundet välkomnar befintliga medlemmar och nya intresserade på lika villkor. Målet är att medlemmarna och kursdeltagarna känner sig värdefulla och upplever att de kan bidra till verksamheten. Medlemmarnas och kursdeltagarnas behov och intressen bör beaktas i planeringen av verksamheten. Vägen till den lokala Marthaföreningen ska vara tydligt utstakad och lätt att nå. I den enskilda föreningen ska nya medlemmar känna sig välkomna och få ta del av gemenskapen.

Läs policyn tillsammans och diskutera följande frågor:

1. Hur tar ni emot nya medlemmar så att alla känner sig välkomna?
2. Hur rekryterar ni nya medlemmar?
3. Hur planerar ni en verksamhet som är välkomnande och inkluderande?
4. Hur arbetar ni sinsemellan i föreningen och hur väljer ni vad ni vill satsa på?


  Uppgift 2: Testa er - hur väl känner ni era stadgar?

  Marthaförbundets föreningsstadgar berättar hur er verksamhet ska utformas. 


  Marthaförbundets föreningsstadgar

  Läs Marthaförbunders modellstadgor och diskutera följande frågor:

  1. Vad säger era föreningsstadgar?
  2. Håller ni er till dem?
  3. Känner era medlemmar till era stadgar?
  4. Hur syns era stadgar i verksamheten?


   Uppgift 3: Hur bra är ni på digitala möten?

   Under de senaste åren har många marthamöten hållits digitalt. Läs igenom Marthaförbundets tips om vad man behöver tänka på när man håller digitala möten!

   Tips för digitala möten

   Diskutera tillsammans följande frågor:

   1. Har alla medlemmar möjlighet att delta digitalt?
   2. Vad är utmanande på digitala möten?
   3. Vad är smidigt med digitala möten?
   4. Hur fungerar hybridmöten i er verksamhet?


   Uppgift 4: Upplevelser i martharörelsen

   Marthaträffar kan se ut på många olika sätt. En marthaträff behöver inte alltid innebära att gruppen träffas stillasittande inomhus. En marthaträff kan också göras i skogen, på utfärd eller genom att uppleva nya saker tillsammans. Ett marthamöte kan också bestå av en föreläsning, ett marthamöte kan bestå av att ni lär ut någonting åt en annan grupp. Tillsammans med din marthagemenskap kan ni lära er nytt och upptäcka nya platser ni aldrig besökt!

   Diskutera tillsammans följande frågor:

   1. Vilka ställen skulle ni vilja uppleva tillsammans?
   2. Vilka ämnesområden skulle ni vilja lära er mer av?
   3. Vilka föreningar inspireras ni av? 
   4. Hur kan ni få in mera upplevelser och nya intryck i er förening?

   Del 2: Ekologisk hållbarhet

   Uppgift 1: Diskutera Marthaförbundets miljöpolicy!

   Under 2022 tog Marthaförbundet i bruk sin nya miljöpolicy. Har du redan läst den?

   Marthaförbundets miljöpolicy


   Känner du till Marthaförbundets miljöpolicy?

   Marthaförbundet har utlyst klimatnödläge och arbetar för att miljötänket ska genomsyra verksamheten på alla plan, inom förbund och föreningsverksamhet, inom rådgivning och projekt. Policyn är gemensam för alla som tillhör förbundet: marthamedlemmarna, föreningarna, distrikten och de anställda.

   Läs Marthaförbunders miljöpolicy och diskutera följande frågor:

   1. Vilka tankar väckte miljöpolicyn?
   2. Är det lätt eller svårt att förverkliga den i praktiken i er verksamhet?
   3. Hur syns hållbarhet i er verksamhet?
   4. Vad har ni gjort under de senaste åren för att främja hållbarhet?
   5. Hur planerar ni klimatvänlig verksamhet?


   Uppgift 2: Ordna klimatvänliga marthamöten!

   Här kommer våra bästa tips för att ordna klimatsmartha möten och sammankomster.

   Servera inhemskt och närproducerat
   1. Servera till exempel inhemskt örtte i stället för utländskt, och köp inhemsk saft eller ta med egen hemmagjord bärsaft.
   2. Beställer ni maten via ett cateringföretag be om en hållbar och närproducerad meny samt kärl i porslin och bestick i rostfritt stål, inte engångsprodukter.

   Samåk och använd kollektivtrafik
   1. För att minska miljöbelastningen använd kollektivtrafik eller samåk.
   2. Berätta om möjligheterna för samåkning och erbjud skjuts, det kan finnas någon som inte har möjlighet till bil eller kollektivtrafik, men som ändå gärna skulle vilja delta.

   Minska matsvinnet
   1. Ta upp anmälningar till kvällen för att kunna beräkna rätt mängd mat och dryck.
   2. Planera även i förväg hur ni gör med den mat som eventuellt blir över. Ta med egna kärl eller se till att det finns lämpliga kärl att använda, då kan ni enkelt transportera hem maten.
   3. Tänk även på att matsvinn bidrar till uppvärmning av klimatet och ger upphov till förlust av biologisk mångfald, även överblivet kaffe! Matsvinn av inhemska produkter bidrar även till övergödning av Östersjön, därför är det viktigt att beräkna mängden rätt.   Använd riktiga kärl
   1. Använd de måltidskärl som finns på platsen, eller be att var och en tar med sig egna kärl, till exempel glas, tallrikar och bestick.
   2. Har du möjlighet, ta med dig tygservetter hemifrån för att undvika engångsprodukter. Ni sparar på dyrbara naturresurser, minskar mötets klimatavtryck och minimerar risken att utsätta er för skadliga ämnen som kan finnas i engångskärl.

   Håll koll på köksutrustningen
   1. Undvik serveringsfat och kakspadar samt andra serveringsredskap i plast. Plastprodukter innehåller skadliga ämnen som kan avges till maten när de kommer i kontakt med heta, feta och sura livsmedel. Dessa ämnen har visat sig ha hormonstörande inverkan.
   2. Välj i stället kemikaliesmarta kärl, skärbräden och redskap i trä, rostfritt stål, glas och porslin.

   Städa med naturliga rengörare
   1. Städa kemikaliesmart före och efter festen. Blanda ett allmänrengöringsmedel genom att blanda några droppar diskmedel med vatten i en sprutkanna, det löser upp smuts på lätt feta ytor.
   2. Välj bort sköljmedel när du tvättar eventuella tygservetter eller borddukar. En halv deciliter ättika fungerar bra som sköljmedel för att göra tvätten mjuk.   Vi önskar er riktigt lärorika och glädjefyllda möten! 

   Se alla artiklar