Organisationsutveckling

På denna sida hittar du information om organisationsutvecklingen för förbundet, distrikten, föreningarna och kretsarna.

Förbundet

Här kan du ladda ner förbundets nya stadgar:

Förbundets nya stadgar

Material från Marthaförbundets höstmöte 2020

Här kan du ladda ner Annika Janssons presentation:
Stadgeforslag centrala forandringar hostmote 2020

Här kan du ladda ner Jessica Åhmans presentation: 
Fragor och svar om fornyandet av Marthaforbundets stadgar

Distrikten

Här kan du ladda ner förslaget till nya modellstadgar för distrikt:

Förslag modellstadgar distrikt

Här kan du ladda ner ikraftvarande modellstadgar för distrikt:

Ikraftvarande modellstadgar distrikt

Föreningar

Här kan du ladda ner förslaget till modellstadgar för förening:

Förslag modellstadgar förening

Här kan du ladda ner ikraftvarande modellstadgar för förening:

Ikraftvarande modellstadgar förening

Kretsar

Tips för digitala möten

Snabbguide ansluta till Teams via länk

Snabbguide Gå med i ett Microsoft Office Team