Årsmöte 27-28.5.2023 i Borgå

Årsmöte 27-28.5.2023 i Borgå

Marthaförbundets årsmöte år 2023 hålls på Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1, 06100 Borgå 27.5.2023.

ANMÄLNINGAR

Anmälan dig här: ANMÄL DIG

Anmälan stänger 7.5 kl. 23.59.

PRELIMINÄRT PROGRAM

Fredag 26.5

Välkommen med på Martha-pubrunda!
Du som anländer redan på fredagen har möjlighet att träffa marthor från hela Svenskfinland på ett antal pubar runtom i Borgå under kvällen. Kom med och avnjut valfri dryck och mingla med marthor. Klockslag, addresser och närmare info om programmet uppdateras här senare.

Lördag 27.5
Hela lördagens program ordnas på Konstfabriken

9:00-12:00 Martha-torg

Årets Martha-torg bjuder på godbitar från Marthaförbundets aktuella verksamhet och projekt under temat ”klimatsmarta val i vardagen”. Dessutom har vi i år bjudit in lokala hantverkare från nejden som erbjuder sina produkter på torget.

Torget hålls utanför Konstfabriken och är öppet för alla så bjud gärna med din vän som inte ännu är martha. Det här är en ypperlig möjlighet att få ta del av vårt breda utbud i ett nötskal!

På torget kommer du att få träffa Marthaförbundets hushållsrådgivare, ekonomirådgivare och ekologirådgivare. Du kommer bland annat få smaka på stekt nors och få inspiration till användning av våra smartfiskar och ätbara vilda växter. Projektet Hantera vardagen lyfter fram den hållbara garderoben och tillsammans med Mästarodlarna sår vi frön och du får ta del av fiffiga odlingstips. På plats finns också UngMartha som delar ut sitt jubileumsmagasin. Du kommer givetvis också få en möjlighet att köpa hållbara produkter från Marthashopen.

9:30-11:00 ”Klimatsmarta val i vardagen” på stora scen

Missa inte årets kort-föreläsningar! Inne i Konstfabrikens Avanti-sal kommer du att få ta del av vad vi jobbar med i år under fokusområdet ”klimatsmarta val i vardagen”. Du kommer att få höra tre olika infallsvinklar på hur Marthaförbundet svarar på klimatnödläget – och få tips om hur du kan delta genom dina val i vardagen.

11.30 Lunch

Kl.13-17 Möteshandlingar
Kl 18.30
Mingel. Omklädningsrum finns till förfogande till dem som vill byta kläder inför kvällens fest samt tips om vad man kan göra innan festen
Kl. 19.00
Festmiddag och underhållning
Bussarna går kl. 23.15

Söndag 28.5

Kl.10 Picnic på Borgbacken i Borgå. Vid regn arrangeras Picnicen inomhus.
Ett ord på vägen. Präst Ann-Britt Hedman
Kaffe med Borgåtippor
Vi slutar ungefär kl 11.30

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

KALLELSE TILL FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF:S ÅRSMÖTE I BORGÅ LÖRDAGEN DEN 27 MAJ 2023

Finlands svenska Marthaförbund rf kallar till årsmöte i Borgå lördagen den 27 maj 2023 klockan 12.30. Mötet hålls på Konstfabriken i Borgå, Västra Alexandersgatan 1, 06100 Borgå.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt § 14 i förbundets stadgar, såsom årsrapport och bokslut för år 2022, budget och verksamhetsplan för 2024 samt fastställande av medlemsavgiften för år 2024. Vid behov förrättas val av styrelseledamöter i stället för dem som är i tur att avgå. De medlemmar som står i tur att avgå framgår av den bifogade ärendelistan. Ordförandeval kommer att förrättas. Valberedningen presenterar förslaget till ny styrelse samt ordförandekandidater.

Därtill behandlas ärenden som centralstyrelsen har beslutat föra till mötet. Under § 15 behandlas övriga i möteskallelsen nämnda och av centralstyrelsen behandlade ärenden. Årsmötet föreslås fatta beslut om Marthaförbundets nya strategi 2023–2025, inkomna motioner samt om tillsättandet av en valberedning.

Allt mötesmaterial finns i elektronisk form på förbundets hemsida från och med 12.5.2023. Medlemsföreningar och distrikt bör skanna in och skicka en undertecknad fullmakt till marika.danielsson@martha.fi senast 12.5.2023.

Gällande de ombud som deltar på distans konstateras identiteten med bild och/eller röstprov då mötet inleds. Varje ombud som är närvarande vid mötet när eventuella omröstningar genomförs har rösträtt enligt gällande stadgar för förbundet.

Förutom ombuden har även övriga intresserade marthamedlemmar rätt att delta i mötet. Anmälningar görs via hemsidan senast den 7 maj 2023. Till dem som deltar på distans kommer en länk och noggrannare information per e-post före mötet.

Ifall av teknisk störning under mötet åtgärdas detta så fort som möjligt. Om den tekniska störningen inte beror på mötesarrangören, fortsätter mötet, fastän kontakten inte längre fås tillbaka. Beror störningen på mötesarrangören, avbryts mötet och återupptas när kontakten igen fungerar. Om mötesdeltagarna får tekniska problem under mötets gång ska de ta kontakt med mötets tekniska sekreterare Marika Danielsson, tfn 044-735 4971 eller per e-post: marika.danielsson@martha.fi


OMBUD

Marthaföreningar som har antagit de nya stadgarna och blivit medlemmar i Marthaförbundet kan skicka ett ombud till förbundets årsmöte. Ombudets röstetal bestäms enligt medlemsantalet. Distrikten kan skicka flera ombud enligt medlemsantalet. Varje ombud för ett distrikt har en röst.

Marthaförbundet ersätter inte ombudens kostnader.

OMBUDSBLANKETT

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

Finns det någon aktuell fråga som Marthaförbundet borde engagera sig i?

Senast 31.3.2023 går det bra att lämna in förslag till motioner som behandlas på Marthaförbundets årsmöte i maj. Alla föreningar kan lämna in motioner via följande formulär:

LÄMNA IN DIN MOTION HÄR


NOMINERA NYA MEDLEMMAR TILL CENTRALSTYRELSEN!

Nu är det dags att nominera nya medlemmar till Marthaförbundets centralstyrelse. Hälften av styrelsemedlemmarna avgår varje år. Mandatperioden inleds direkt efter årsmötets slut. Har du frågor om nomineringen? Vänligen kontakta Maria Nyman på e-postadressen maria.c.nyman@abo.fi. Maria är ordförande för valberedningsgruppen.

NOMINERA HÄR


NOMINERA TILL ÅRETS MARTHAGÄRNING 2022

Utmärkelserna ska gå till en sådan händelse eller en sådan insats som kan ses som speciellt utmärkande för de värden martharörelsen står för samt till det arbete som förbundet med dess distrikt och föreningar gör. Utmärkelserna ges till en marthaförening eller -krets, eller till en enskild medlem. Utmärkelserna ska inspirera andra. De ska visa på en rörelse i tiden, en rörelse som är en aktiv del av samhällsutvecklingen. Det kan vara insatser som visar hur Martha arbetar för en bättre värld, som främjar utvecklandet av martharörelsen och som är en inspirationskälla för alla.

Kategorier och kriterier:

Hederstiteln Årets Lucina ska gå till en förtroendevald som modigt har fört sin förening framåt och som har visat ett starkt engagemang när det gäller föreningens utveckling.
Titeln Årets samhällsinsats ges för en nytänkande, kreativ insats för en bättre värld, en vardag i taget. En insats som ger prov på Marthas samhällsengagemang.
Utmärkelsen Årets eldsjäl tilldelas en martha som under det gångna året har arbetat för föreningens bästa. En medlem som har gjort en eller flera insatser för att utveckla föreningen, och som genom sitt aktiva deltagande har varit ett hjärta i föreningen.

NOMINERA HÄR

Förhandsbokade hotellrum till årsmötet 26-28.5.2023

Sannäs gård

Adress: Sannäsvägen 540, 07130 Sannäs

  • 4 en personers rum 120€/ dygn
  • 23 två personers rum 140€/ dygn

I priserna ingår morgonmål, morgonbastu-och morgonsim, fritt att använda konditionssal och fri parkering

Rummen bör bokas senast 26.4.2023 på adressen:

reception@sannaskartano.fi eller på nummer 019–54741

När man bokar skall man använda kod: "Gunilla Backman”

Info om Sannäs gård hittar man på adressen: www.sannaskartano.fi

Hotell Seurahovi

Adress: Fredsgatan 27, 06100 Borgå

  • 2 en personers rum 90€/dygn
  • 27 två personers rum 102€/dygn

I priserna ingår frukost, Wifi och kvällsbastu.

Rummen bör bokas senast 2.5.2023 på adressen:

info@seurahovi.fi eller på nummer 01954761.

När man bokar skall man använda kod: ”marthaförbundet”

Info om Hotell Seurahovi hittar man på adressen: www.seurahovi.fi

Hotell Sparre

Adress: Biskopsgatan 34, 06100 Borgå

  • 35 två personers rum varav man kan boka för användning av 1 person
  • Två personers rum 140€/ dygn
  • För en person 105€/ dygn

I priset ingår bufféfrukost, kvällsbastu och Wifi

Rummen bör bokas senast 26.4.2023 på adressen:

info@sparre.fi eller på nummer 0504494891.

När man bokar skall man använda kod: ” Finlands svenska Marthaförbund”.

Info om Hotell Sparre hittar man på www.sparre.fi

Hotell Haiko gård

Adress: Haikovägen 114, 06400 Borgå

  • 40 standardrum 158€/ dygn
  • 10 superior rum 178€/dygn

I priset ingår frukost och inträde till spa (Förhandsbokning krävs för spa).

Rummen bör bokas senast 7.4.2023. Bokningen kan göras endast via internet på adressen: haikko.fi

När man bokar skall man använda kod: ALLMARTHA

Info om Hotell Haiko gård hittar man på www.haikko.fi

Övriga övernattningsställen i Borgå (inte förhandsbokade) kan du kolla på Booking.com

Se alla artiklar