Årsmöte 27-28.5.2023 i Borgå

Årsmöte 27-28.5.2023 i Borgå

Marthaförbundets årsmöte år 2023 hålls på Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1, 06100 Borgå 27.5.2023. Varmt välkomna! Här finns all info samlad i en pdf! (Skickades ut per e-post till alla anmälda 23.5.2023)

Valberedningens förslag till ny ordförande för Marthaförbundet
   

Läs mer om kandidaten här

Årsmöteshandlingar


Fredag 26.5

Välkommen med på Martha-pubrunda!

19.00–22.00

Du som anländer redan på fredagen har möjlighet att träffa marthor från hela Svenskfinland på ett antal pubar runtom i Borgå under kvällen. Kom med och avnjut valfri dryck och mingla med marthor. 

Pubrundan går av stapeln från klockan 19–22 vid barer längs med ån. Barerna som ingår i pubrundan är Cellar Café (Ågatan 55), Porvoon paahtimo (Mannerheimgatan 2), Kiva (Östra strandpromenaden 3) samt, med väderreservation, Wilhelm Å (Östra strandpromenaden 11).

På barerna får du delta i roliga quiz. Du väljer själv när du börjar och hur många barer du går till - formatet är fritt! 

Lördag 27.5
Hela lördagens program ordnas på Konstfabriken

Om du undrar något under dagen får du gärna fråga de lokala arrangörerna. De har på sig T-skjortor som har texten "Martha är morjens" eller en namnlapp med samma text.

8.45-11.00 Kaffeservering

9.00-13.00 Martha-torg och scenprogram på temat "klimatsmarta val i vardagen"

Här hittar du all info om förmiddagens program: Fullspäckat Martha-torg i Borgå.

11.30-13.00 Lunch

13.00-15.00 Möteshandlingar

ca.15.00-15.30 Eftermiddagskaffe

15.30-17.00 Möteshandlingar

17.00-18.30
 Paus och fri samvaro

Omklädningsrum finns till förfogande till dem som vill byta kläder inför kvällens fest. I väntan på festmiddagen kan du passa på att:

 • bekanta dig med Borgåmarthornas rya-utställning i Konstfabrikens aula.
 • besök Borgå Konsthall i Konstfabrikens övre våning. Öppet 11–19, gratis inträde.
 • alldeles intill Konstfabriken hittar du baren Bacaro Doppio där man kan avnjuta valfri dryck i väntan på middagen.

18.30-19.00 Välkomstdrink och mingel

19.00-23.00 Festmiddag och underhållning

Bussarna går kl. 23.15

Söndag 28.5

10.00 Picnic på Borgbacken i Borgå
Picknicken ordnas utomhus så klä er enligt väder och ta med eget sittunderlag.

Under picknicken bjuder Ann-Britt Hedman på Ett ord på vägen. Dessutom bjuds det på kaffe med Borgåtippor.
Vi slutar ungefär kl 11.30

Vi förbehåller oss rätten till ändringar

KALLELSE TILL FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF:S ÅRSMÖTE I BORGÅ LÖRDAGEN DEN 27 MAJ 2023

Finlands svenska Marthaförbund rf kallar till årsmöte i Borgå lördagen den 27 maj 2023 klockan 12.30. Mötet hålls på Konstfabriken i Borgå, Västra Alexandersgatan 1, 06100 Borgå.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt § 14 i förbundets stadgar, såsom årsrapport och bokslut för år 2022, budget och verksamhetsplan för 2024 samt fastställande av medlemsavgiften för år 2024. Vid behov förrättas val av styrelseledamöter i stället för dem som är i tur att avgå. De medlemmar som står i tur att avgå framgår av den bifogade ärendelistan. Ordförandeval kommer att förrättas. Valberedningen presenterar förslaget till ny styrelse samt ordförandekandidater.

Därtill behandlas ärenden som centralstyrelsen har beslutat föra till mötet. Under § 15 behandlas övriga i möteskallelsen nämnda och av centralstyrelsen behandlade ärenden. Årsmötet föreslås fatta beslut om Marthaförbundets nya strategi 2023–2025, inkomna motioner samt om tillsättandet av en valberedning.

Allt mötesmaterial finns i elektronisk form på förbundets hemsida från och med 12.5.2023. Medlemsföreningar och distrikt bör skanna in och skicka en undertecknad fullmakt till marika.danielsson@martha.fi senast 12.5.2023.

Gällande de ombud som deltar på distans konstateras identiteten med bild och/eller röstprov då mötet inleds. Varje ombud som är närvarande vid mötet när eventuella omröstningar genomförs har rösträtt enligt gällande stadgar för förbundet.

Förutom ombuden har även övriga intresserade marthamedlemmar rätt att delta i mötet. Anmälningar görs via hemsidan senast den 7 maj 2023. Till dem som deltar på distans kommer en länk och noggrannare information per e-post före mötet.

Ifall av teknisk störning under mötet åtgärdas detta så fort som möjligt. Om den tekniska störningen inte beror på mötesarrangören, fortsätter mötet, fastän kontakten inte längre fås tillbaka. Beror störningen på mötesarrangören, avbryts mötet och återupptas när kontakten igen fungerar. Om mötesdeltagarna får tekniska problem under mötets gång ska de ta kontakt med mötets tekniska sekreterare Marika Danielsson, tfn 044-735 4971 eller per e-post: marika.danielsson@martha.fi


OMBUD

Marthaföreningar som har antagit de nya stadgarna och blivit medlemmar i Marthaförbundet kan skicka ett ombud till förbundets årsmöte. Ombudets röstetal bestäms enligt medlemsantalet. Distrikten kan skicka flera ombud enligt medlemsantalet. Varje ombud för ett distrikt har en röst.

Marthaförbundet ersätter inte ombudens kostnader.

OMBUDSBLANKETT


Ett ombud kan också representera två andra föreningar. I det fallet ska föreningen befullmäktiga ombudet genom att använda den här blanketten: Ombudsblankett annan förening


Förhandsbokade hotellrum till årsmötet 26-28.5.2023

Sannäs gård

Adress: Sannäsvägen 540, 07130 Sannäs

 • 4 en personers rum 120€/ dygn
 • 23 två personers rum 140€/ dygn

I priserna ingår morgonmål, morgonbastu-och morgonsim, fritt att använda konditionssal och fri parkering

Rummen bör bokas senast 26.4.2023 på adressen:

reception@sannaskartano.fi eller på nummer 019–54741

När man bokar skall man använda kod: "Gunilla Backman”

Info om Sannäs gård hittar man på adressen: www.sannaskartano.fi

Hotell Seurahovi

Adress: Fredsgatan 27, 06100 Borgå

 • 2 en personers rum 90€/dygn
 • 27 två personers rum 102€/dygn

I priserna ingår frukost, Wifi och kvällsbastu.

Rummen bör bokas senast 2.5.2023 på adressen:

info@seurahovi.fi eller på nummer 01954761.

När man bokar skall man använda kod: ”marthaförbundet”

Info om Hotell Seurahovi hittar man på adressen: www.seurahovi.fi

Hotell Sparre

Adress: Biskopsgatan 34, 06100 Borgå

 • 35 två personers rum varav man kan boka för användning av 1 person
 • Två personers rum 140€/ dygn
 • För en person 105€/ dygn

I priset ingår bufféfrukost, kvällsbastu och Wifi

Rummen bör bokas senast 26.4.2023 på adressen:

info@sparre.fi eller på nummer 0504494891.

När man bokar skall man använda kod: ” Finlands svenska Marthaförbund”.

Info om Hotell Sparre hittar man på www.sparre.fi

Hotell Haiko gård

Adress: Haikovägen 114, 06400 Borgå

 • 40 standardrum 158€/ dygn
 • 10 superior rum 178€/dygn

I priset ingår frukost och inträde till spa (Förhandsbokning krävs för spa).

Rummen bör bokas senast 7.4.2023. Bokningen kan göras endast via internet på adressen: haikko.fi

När man bokar skall man använda kod: ALLMARTHA

Info om Hotell Haiko gård hittar man på www.haikko.fi

Övriga övernattningsställen i Borgå (inte förhandsbokade) kan du kolla på Booking.com

NOMINERA NYA MEDLEMMAR TILL CENTRALSTYRELSEN!

Nu är det dags att nominera nya medlemmar till Marthaförbundets centralstyrelse. Hälften av styrelsemedlemmarna avgår varje år. Mandatperioden inleds direkt efter årsmötets slut. Har du frågor om nomineringen? Vänligen kontakta Maria Nyman på e-postadressen maria.c.nyman@abo.fi. Maria är ordförande för valberedningsgruppen. Nominera innan 1.4.2023

NOMINERA HÄR


NOMINERA TILL ÅRETS MARTHAGÄRNING 2022

Utmärkelserna ska gå till en sådan händelse eller en sådan insats som kan ses som speciellt utmärkande för de värden martharörelsen står för samt till det arbete som förbundet med dess distrikt och föreningar gör. Utmärkelserna ges till en marthaförening eller -krets, eller till en enskild medlem. Utmärkelserna ska inspirera andra. De ska visa på en rörelse i tiden, en rörelse som är en aktiv del av samhällsutvecklingen. Det kan vara insatser som visar hur Martha arbetar för en bättre värld, som främjar utvecklandet av martharörelsen och som är en inspirationskälla för alla.

Kategorier och kriterier:

Hederstiteln Årets Lucina ska gå till en förtroendevald som modigt har fört sin förening framåt och som har visat ett starkt engagemang när det gäller föreningens utveckling.
Titeln Årets samhällsinsats ges för en nytänkande, kreativ insats för en bättre värld, en vardag i taget. En insats som ger prov på Marthas samhällsengagemang.
Utmärkelsen Årets eldsjäl tilldelas en martha som under det gångna året har arbetat för föreningens bästa. En medlem som har gjort en eller flera insatser för att utveckla föreningen, och som genom sitt aktiva deltagande har varit ett hjärta i föreningen.

Nominera innan 12.4.2023

NOMINERA HÄR

ANMÄLNINGAR

Anmälan dig här: ANMÄL DIG

Anmälan stänger 7.5 kl. 23.59.

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

Finns det någon aktuell fråga som Marthaförbundet borde engagera sig i?

Senast 31.3.2023 går det bra att lämna in förslag till motioner som behandlas på Marthaförbundets årsmöte i maj. Alla föreningar kan lämna in motioner via följande formulär:

LÄMNA IN DIN MOTION HÄR

Se alla artiklar