Artisten Mia Hafrén på förslag att bli Marthaförbundets nya ordförande

Artisten Mia Hafrén på förslag att bli Marthaförbundets nya ordförande

Artisten, sångaren och terapeuten Mia Hafrén är valberedningens förslag till Marthaförbundets nya ordförande.

Efter åtta år på posten som ordförande är det dags för Andrea Hasselblatt att ge stafettpinnen vidare till nästa. En ny ordförande väljs på Marthaförbundets årsmöte i Borgå 27-28.5.

På valberedningens förslag står Mia Hafrén, känd bland annat som sångare i a capella-gruppen FORK. Hafrén är också verksam som terapeut.

– När jag blev tillfrågad insåg jag väldigt snabbt att Marthaförbundets värderingar står helt i linje med mina egna hjärtefrågor: Hur kan man med hjälp av värdefull kunskap hjälpa sig själv och andra?

– Det är helt avgörande frågor för framtiden och jag ser att martha behövs.

Martha relevant i samtiden

Hafrén har själv ingen bakgrund inom martharörelsen, men poängterar att hon alltid beundrat organisationens förmåga att vara relevant i sin samtid.

– För mig är det viktigt att lyssna till marthornas behov, men också till vad samhället utanför behöver. Många kanske tänker att rösten är sångarens viktigaste redskap, men de facto är förmågan att lyssna ännu viktigare.

– Jag ser ju att förbundet redan gör massor av fin verksamhet. Men jag tror att vi ytterligare kan lyfta frågor som rör ork, stress, återhämtning, välmående och egna gränser i vardagen. Som terapeut ser jag att många tampas med utmaningen att räcka till.

Orken och välmåendet viktigt

Som ordförandekandidat beskriver hon sig själv som nyfiken och entusiastisk.

– Jag har väldigt lätt för att bli engagerad. Och jag ser att martharörelsen har alla möjligheter att växa, bara vi också lyssnar på kommande generationers behov.

– Själv står ekologifrågorna mig närmast. Men också kommunikation och gemenskap. Hur vi pratar och inkluderar varandra är viktigt för att vi ska orka med vardagen.

Marthaförbundet väljer sin nya ordförande lördagen den 27.5 i Borgå.

Valberedningen består av Gunilla Backman, Ulla-Maj Wideroos, Sören Lillkung, Frida Nylund och Mia Henriksson.

Mia Hafrén
- Är 49 år
- Hemma från Lovisa, men bosatt i Helsingfors
- Jobbar som artist och terapeut


Foto: Laura Malmivaara

Se alla artiklar