När olyckan är framme

När olyckan är framme

Här kommer ännu några sista tips som kan vara bra att ha koll på då du förbereder dig för en flytt till ett eget hem.

Första hjälpen

Utrusta hemmet med en första hjälpen-väska. Ett välutrustat husapotek kommer väl till pass om du blir sjuk och inte kan gå ut eller för vård av mindre sår och åkommor. Förvara läkemedlen i ett låsbart skåp.


72h beredskap för hemmen

Myndigheterna rekommenderar alla hushåll att ha beredskap, det vill säga att kunna klara sig utan el, vatten och värme, i 72 timmar, alltså tre dygn. En sådan situation kan bero på exempelvis en storm, en översvämning, ett längre elavbrott, sjukdom eller strejk. Skapa därför ett beredskapsförråd bestående av ett litet matförråd, kontanter och andra förnödenheter hemma. Vad du behöver och hur väl du förbereder dig beror på var du bor.

Läs mera på 72timmar.fi.

Visste du att...

människan behöver 2 l rent dricksvatten per dag? Därtill behövs vatten för matlagning och hygien. Reservera därför minst 6 liter per person för 72 timmar.

Viktiga nödnummer och kontakter:

Här är några viktiga nödnummer och kontakter att ha sparade i din mobiltelefon.

Ladda ner 112 Suomi-appen: Via appen får du tillgång till viktig hjälp och information, myndighetsmeddelanden samt telefonnummer för olika i nödsituationer.

Nödnummer: 
Det allmänna nödnumret i Finland är 112. Det används för akuta situationer som brand, olyckor eller medicinska nödsituationer.
Akut samtalsstöd:
Om du eller någon du känner behöver akut samtalsstöd i en svår krissituation, kontakta Mieli rf:s kristelefon 0925250112.
Sjukvård: 
Ha numret till din närmaste jour eller hälsostation tillgängligt. Kontakta jourhjälpen 116117 för rådgivning om du är osäker på din situation.
Familj och vänner: 
Håll kontaktuppgifterna till familjemedlemmar, vänner och rumskamrater till hands för att kunna nå dem i olika händelser.
Polis: 
Vid situationer som kräver polisiärt ingripande, ring 112 eller kontakta din lokala polisstation.
Hyresvärden och disponenten:
Om du hyr bostad, ha kontaktuppgifterna till din hyresvärd och/eller disponent om du behöver hjälp gällande din bostad.
Giftinformationscentralen
Om du misstänker förgiftning eller behöver råd angående farliga ämnen, ring Giftinformationscentralen på 0800147111.


Genom att ha dessa nödnummer och kontakter sparade på ett lättåtkomligt ställe, kan du vara förberedd och känna dig trygg i händelse av oförutsedda situationer när du flyttar till ditt eget hem.

Fler artiklar på Flytta.fi

Ekonomi

Ett år av Flytta hem

Ekonomi

Poddar och klassrumsuppgifter

Ekonomi

Flytta hem-podden, del 2: Ta hand om ditt hem

Ekonomi

Flytta hem-podden, del 1: Hitta din bostad

Ekonomi

Kan vi äga och dela vår utrustning på stugan?

Se mera
Se alla artiklar