Marthas inspirationspaket: Beredskap 72 h

Marthas inspirationspaket: Beredskap 72 h

Visste du att myndigheterna förutsätter att varje hushåll klarar sig utan el, vatten och värme i 72 timmar, alltså tre dygn? Vid en svårare störningssituation, översvämning eller katastrof är det så länge det tar innan man kan bistå allmänheten med hjälptjänster och annan service. I det här inspirationspaketet lär du dig att förbereda dig för krissituationer och rida ut stormen bekvämt. Kanske du också kan hjälpa din granne?

Med hjälp av detta materialpaket kan ni under ert möte gå igenom hur man på bästa möjliga sätt förbereder sig för oväntade situationer. Hur man klarar sig och hur man kan hjälpa andra?

Som stöd för diskussionen kan ni beställ Beredskap hemma 72 h –broschyr kostnadsfritt till er förening: 

Beställ här

Ni kan också inleda med att lyssna på Marthapodden - Hur länge klarar du dig på maten i ditt skafferi:

Lyssna här 

Checklista att gå igenom under mötet

Är det något ni måste åtgärda för att förbättra er beredskap? Efter att ni tagit ställning till följande frågor, vet ni hur man förbereder sig för en störningssituation.

1) Vad gör du ifall det uppstår ett plötsligt fel i vattenförsörjningen, eller att vattnet är tillfälligt obrukbart?

Tips på vägen:

 • Ha alltid 2 liter vatten per person hemma. Glöm inte husdjuren!
 • Förvara gärna några liter i frysen. Fyll flaskorna till 3/4 så att flaskorna inte går sönder när vattnet fryser. Vatten av bra kvalité i rena kärl kan förvaras svalt och mörkt i sex månader. Kontrollera vattnets smak och lukt en gång i månaden. Du kan också köpa vatten från butiken, det brukar ha en hållbarhet upp till sex månader.
 • Det är viktigt att ha hemma rena kanistrar och ämbar med lock så att man kan hämta vatten från vattenbilar, brunnar o dyl.
 • Tappa gärna vatten färdigt i kärl när det varnas för oväder som kan förorsaka strömavbrott.

Länk till video: Vatten

2) Har du färdigheterna till att laga mat under ett strömavbrott? Hur skulle du gå till väga?

Tips! Det är möjligt att laga mat utan el

 • I öppen spis
 • Med stormkök
 • I grill/engångsgrill
 • På öppen eld

Det kan vara bra att ha färdigt uttänkt några recept som kan tillredas utan el. När det väl är elavbrott och telefonen är urladdad, är det svårt att söka fram recept.

Vilken typ av mat kan man tillreda utan el?

Länk till video: Matlagning vid strömavbrott

3) Har du ett reservförråd i skafferiet?

För att klara dig i tre dagar behöver du:

 • Vatten och drycker, 6 l
 • Grönsaker och rotfrukter, 600 g
 • Frukt och bär 400 g
 • Potatis 200 g
 • Pasta och spannmålstillbehör 200 g
 • Bröd och spannmålsprodukter 550 g
 • Mjölk, surmjölk, yoghurt och fil eller motsvarande vegetabliska produkter 1 l
 • Ost 60 g
 • Fisk, ägg, kött, växtprotein 400 g
 • Olja/fetter 150 g
 • Torkade frukter 100 g
 • Nötter/frön 90 g
 • Sötsaker/choklad 100 g
 • Socker, honung 100 g
 • Jäst och bakpulver

= cirka 2 300 kcal/dygn

Hur ser ert skafferi ut? Det kan också vara bra att man försäkrar sig om att personer i ens närhet också är förberedda.

Länk till video: Reservförråd

4) Blev det strömavbrott? Hur förvarar du då maten?

På vintern kan det vara lättare ifall man kan ställa maten ut, men hur skulle ni göra under andra årstider?

Länk till video: Kylförvaring vid strömavbrott

5) Har du tillräckligt med mat hemma ifall du insjuknar plötsligt och inte kan gå till affären?

Diskutera om era egna erfarenheter utgående från materialet ovan:

 • Har ni någon gång råkar ut för en situation där ni behövt beredskap?
 • Hur gick ni till väga?
 • Var ni förberedda?
 • Hur längde varade störningssituationen?
 • Vad kunde ni ha gjort något annorlunda i situationen?
 • Hur kan man hjälpa andra i en krissituation?
 • Kan er förening göra upp en krisplan?

BEREDSKAPSTEST - TESTA DINA KUNSKAPER

 • I mitt hem finns rena lockförsedda vattenhinkar och kanistrar för lagring av vatten
 • Jag kan tillfälligt uträtta mina toabehov hygieniskt utan kranvatten
 • Det finns en fungerande brandvarnare i mitt hem för varje begynnande 60 kvadratmeter
 • Det finns släckfiltar och/eller en handbrandsläckare i mitt hem
 • Jag har uppdaterat mina kunskaper i primärsläckning
 • Jag har övat att ta mig ut ur min bostad vid brand
 • Jag har alltid kontanter till hands
 • Jag känner till den allmänna farosignalen och kan söka skydd inomhus med tillhörande åtgärder
 • Jag har uppdaterat mina kunskaper i första hjälpen
 • Jag har pann- eller ficklampa och reservbatterier
 • Jag har batteriradio
 • Jag har mat lagrad hemma för minst tre dygn
 • Jag har förnödenheter i husapoteket
 • Jag kan göra ett nödmeddelande
 • I en störningssituation vill jag hjälpa andra

Varje JA-svar ger en poäng. Räkna dina poäng och se dina testresultat i tabellen

04 poäng: Du är inte förberedd! Nu är det tid för en ny hobby: egen beredskap.

59 poäng: Du är tillfredställande förberedd. Du saknar ännu viktiga kunskaper och färdigheter.

1013 poäng: Du är bra förberedd, men du rättar väl till bristerna?

1415 poäng: Du är toppenförberedd och skapar säkerhet runtom dig.

Beredskapstest gjort av SPEK (Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland) och Försörjningsberedskapscentralen.


Se alla artiklar