Så förbereder du dig för en storm

Så förbereder du dig för en storm

En storm kan på kort varsel försvåra de vardagliga, trygga rutinerna. Stormen kan göra vägar oframkomliga och leda till elavbrott som varar i flera dygn. Särskilt i glesbygden kan en kraftig storm leda till isolering. Oberoende av var och i hurudant hushåll man bor förväntar sig myndigheterna att man klarar sig på egen hand i 72 timmar.

Här listar vi några viktiga saker att tänka på, beroende hur du bor.

Före stormen:

 • Kolla att reservförrådet är i skick, så att du har mat och andra förnödenheter för att klara dig under eventuella strömavbrott och isolering. 
 • Tänk också på vattenberedskapen: tappa upp vatten och kolla att du har rena kanistrar eller ämbar med lock så att du
  kan hämta vatten från vattenbilar, brunnar och liknande vid en
  störningssituation. 
 • Ladda telefoner, tabletter och bärbara datorer på förhand inför eventuella elavbrott. Kom också ihåg att ladda extrabatteriet (så kallad powerbank). 
 • Skriv upp eller uppdatera kontaktuppgifterna till exempelvis kommunens tjänster. Det kan hända att du inte kan använda internet för att hitta informationen i en störningssituation. 
 • Skaffa hem ficklampor, batterier, ljus, tändstickor och reservsäkringar.
 • Skaffa ett aggregat och lär dig använda det ifall du behöver reservel under ett elavbrott. 
 • Samla ihop saker på gården.
 • Parkera bilen så att träd inte kan falla på den om det är möjligt.
 • Lösa takplåtar är bra att fästa ordentligt.
 • Stäng fönster och dörrar.
 • Koppla om möjligt bort känsliga elapparater från nätet före en storm.
 • Förtöj båten ordentligt och håll dig på land.
 • Om huset renoveras: skydda byggnadsmaterial.

Under stormen: 

 • Håll dig själv och husdjuren inomhus.
 • Om du är utomhus, undvik tält samt lätta konstruktioner. Skydda dig inte under träd och använd inte paraply. 
 • Försök inte reparera skador på egendom så länge stormen pågår. 
 • Undvik att använda elapparater, använd inte heller hiss då det finns risk för elavbrott.
 • Akta dig för fallande träd och ellinjer. 
 • Om stormen överraskar till sjöss, sök dig till närmaste säkra strand.

Efter stormen:

 • Ring 112 ifall takkonstruktioner är trasiga, träd har fallit eller hotar att falla på byggnader eller vägar. Träd på ellinjer ska anmälas till elbolaget.
 • Gå inte nära fallna elledningar eller stolpar.
 • Kontrollera husets tak, fönster samt båtens förtöjning.
 • Hjälp grannen ifall du inte själv behöver hjälp. 

Källa: SPEK (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö) samt regionala räddningsverk i Finland

Se alla artiklar