Broschyren Beredskap hemma 72 H

0€

72 timmar är myndigheternas och organisationernas beredskapsrekommendation för privathushåll. I hemmen bör man förbereda sig på att klara sig på egen hand i minst tre dygn vid en störningssituation. 

I den här broschyren hittar du anvisningar för störningssituationer och beredskapstips.

Kampanjen 72 timmar koordineras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Finlands svenska Marthaförbund rf är som beredskapsorganisation en aktiv aktör i kampanjen.

Beställaren betalar porto.

Broschyren Beredskap hemma 72 H