Broschyren Tre dagars reservförråd 72 H

0€

Reservförråd innebär att man har vatten och mat för hela familjens behov för minst 72 timmar. Den här broschyren innehåller koncis information och konkreta exempel kring tre dagars reservförråd för privathushåll.

Kampanjen 72 timmar koordineras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Finlands svenska Marthaförbund rf är som beredskapsorganisation en aktiv aktör i kampanjen.

Beställaren betalar porto.

Broschyren Tre dagars reservförråd 72 H