Martha på väg i Österbotten

Martha på väg i Österbotten

I år är Martha på väg till Vasaregionen tisdagen den 25 augusti. På programmet står föreläsningar, quiz på olika naturstigar, smartfiskmeny på Loftet och gravgårdsrundvandring. Dessutom har du möjlighet att virka leksaker till dagisar och tillreda ätbara gåvor som delas ut i gåvopåsar till ensamma äldre.

Tidtabell för dagen

9.00–17.00 Marthaförbundets kontor i Vasa håller öppet för inlämning av virkade leksaker & bakverk för gåvopåsar. Adressen är Hovrättsesplanaden 15 C 30–31, 65100 Vasa.

11.00 Öppen föreläsning "Hållbara val" med ekologirådgivare Anita Storm och ekonomirådgivare Mia-Maja Wägar. Att leva hållbart är att spara pengar och resurser. Under föreläsningen går vi igenom praktiska tips på hur man lever hållbart, såväl ekonomiskt som ekologiskt. Hur kan vi genom små ändringar i vardagen spara både pengar och naturresurser samt bidra till en bättre hälsa? Anmäl dig här. 

14.00–16.30 Svampkurs för Sundommarthor på Öjberget med Jenni Haapala

17.00 Guidad rundvandring på Vasa gamla gravgård med fokus på historiska kvinnor, däribland Alma Skog. Anmäl dig här. 

OBS! AVBOKAD! Tyvärr är tastingen för gourmander avbokad. Vid frågor, kontakta Loftet: ravintola@loftet.fi eller 045 888 0018. Tastingen arrangeras i stället då coronasituationen lugnat ner sig. 

19:30 hushållsrådgivare Elisabeth Eriksson föreläser om tillvaratagande av nu aktuella bär, frukter och växter. Föreläsningen hålls delvis digitalt, dels som en del av Malax Mittemellan marthaförenings program med en fysisk föreläsning på Malakta i Malax samma tid. Anmäl dig här. Under dagen uppmuntrar Malax mittemellan mf. också att ta tillvara skörden tillsammans, byta sinsemellan och hjälpa varandra med plockandet. 

Hela dagen

  • Marthaquiz under hela dagen och kvällen på vandringslederna vid Öjberget, Iskmo-Jungsund och Replot. Vinn en bricka + skärbräde om du meddelar rätt svar antingen per mejl till jessica.ahman@martha.fi eller lämnar in svaret till Marthakansliet i Vasa senast 28.8.2020.

Övrigt program

Studerande vid Norrvalla erbjuds en föreläsning om beredskap med  Sandra Mellberg, och en ekonomiföreläsning inom En euro i taget med Marina Nygård. 

Kontakt

Har du frågor om Martha på väg? Hör av dig till:

Se alla artiklar