Köpa kapitalvaror ? till vilket pris?

Utbudet av alternativa betalningskrediter är varierande. Det kan röra sig om kontantköp, avbetalning, kreditkort, snabblån, pantlån, leasing eller banklån. Vid sidan av de traditionella kreditgivarna erbjuder allt fler företag snabblån. Deras marknadsföring är synlig och aggressiv. Konsumtionskrediter ges oftast med kort återbetalningstid för anskaffning av bil, hushållsmaskin, resa, möbler eller oförutsedda utgifter. Förmår man inte återbetala lånet i tid kan den ursprungliga summan bli tio gånger så stor, då man beaktar dröjsmålsräntor samt kostnader för indrivning och rättegång.

Beroende på hur man väljer att finansiera köpet av till exempel en 1 000 euros bärbar dator kan priset stiga till 1 800 euro. Påslaget är häpnadsväckande, då man beaktar att butikens vinst redan är inbakad i priset på 1 000 euro.

För de flesta krediter krävs säkerheter, med undantag för snabblån och pantlån. Pantlånekontoren lånar ut pengar mot panten och kräver inte någon annan säkerhet än själva pantobjektet, som säljs ifall krediten inte kan återbetalas.

Snabblånen saknar säkerhet och är därför dyrare än krediter med säkerhet. Då man köper på avbetalning blir man inte ägare till varan förrän den är betald, så själva varan utgör säkerhet för krediten.

Missköter man en kredit kan det innebära en betalningsanmärkning i kreditregistret, vilket betyder att man får svårare att erhålla krediter i framtiden. Även möjligheterna till andra avtal, som till exempel hyresavtal eller avbetalningsavtal, kan försvåras. Det kan likaså bli svårare att få ett arbete om tjänsten förutsätter ett ekonomiskt ansvar.

Klarar man inte av sina krediter ska man först kontakta kreditgivaren för att komma överens om en ny betalningsplan. Lyckas inte detta är skuldrådgivaren en person som kan hjälpa. Även Garanti-Stiftelsen kan bistå med hjälp genom sin rådgivningstelefon eller under vissa omständigheter genom att garantera ett banklån med vilket man kan avbetala dyrare lån. Vissa kommuner beviljar lån för samma ändamål. Mera information om detta finns på www.raha-asiat.fi.

Mera information och frågor:

Janine Smeds
Marthaförbundets ekonomiexpert
043 820 0073, janine.smeds@martha.fi

Christel Raunio
Förbundsdirektör
050 351 3038, christel.raunio@martha.fi

Se alla artiklar