Kärnkraften väckte debatt på Marthaförbundets vårmöte

Marthaförbundets vårmöte, som samlade ett rekordhögt deltagarantal, cirka 320 marthor, hölls i Jakobstad 22–23.5. För vårmötesarrangemangen stod Jakobstads Marthadistrikt.

Själva vårmötet gick av stapeln i Yrkesskolan Optima i Jakobstad där Jakobstads Marthadistrikts ordförande Birgitta Penttinen höll hälsningstalet. Därefter följde festtal av riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson som bland annat konstaterade att de frågor Marthaförbundet jobbar med aldrig blir inaktuella, för oberoende av den tekniska utvecklingen har människan alltid samma behov: att få känna sig trygg i vardagen.

– När jag tänker på Martha tänker jag på god mat, trygghet och omsorg. Hemmet borde vara trygghetens högborg, men så är det inte för alla kvinnor. Våld mot kvinnor förekommer och här kan marthorna vara med och fundera på vad vi som individer kan göra. Marthaförbundet står för kvinnokraft i alla dess former och i marthorna bor mycket idérikedom och trygghet. Jag är glad att ni finns, sade Anna-Maja Henriksson.

Förbundsordförande Katarina Rejman lyfte i sitt tal fram hur Marthaförbundet, speciellt i dessa svåra tider med ekonomisk recession och livsmedelsstrejk, behövs med sin kunskap och sina erfarenheter.

Kärnkraften föranledde diskussion

Den kommande riksdagsomröstningen om en utbyggnad av kärnkraften diskuterades på initiativ av några medlemmar som uttryckte sin oro för de risker kärnkraften för med sig. Efter två omröstningar och en aktiv debatt godkände vårmötet dock centralstyrelsens förslag om att Marthaförbundet inte avviker från sin neutrala linje då det gäller kärnkraften och att förbundet fortsätter med sitt målmedvetna arbete att stödja en hållbar livsstil genom medvetna val.

I samband med vårmötet behandlades och antogs därtill tre motioner. Det var Jakobstads Marthadistrikts motion om vikten av att man i den offentliga måltiden använder närproducerade råvaror, de österbottniska marthadistriktens gemensamma motion om bevarande av specialsjukvården inom de egna centralsjukhusdistrikten samt Esbo Marthaförenings motion om en attitydförändring till sexuellt våld mot kvinnor genom en satsning på bland annat förebyggande åtgärder och utbildning av domarkåren.

Stora guldmärket till Solveig Backström

Solveig Backström, som i trettio år arbetat som sakkunnig i hushållsfrågor på Marthaförbundet, hedrades med förbundets främsta utmärkelse, Stora guldmärket, för sina mångåriga och kunniga insatser för Marthaförbundet.

Festmiddagen begicks på Yrkesskolan Optima där skådespelaren Johan Fagerudd, sångerskan Sonja Biskop och pianisten Mikael Svarvar stod för den medryckande underhållningen.

Mera information och frågor:
Christel Raunio
Förbundsdirektör
Gsm 050 351 3038, e-post: christel.raunio@martha.fi

PRESSMEDDELANDE 23.5.2010

Se alla artiklar