Giftfritt dagis STEG 1: Fortbildning och inventering

Giftfritt dagis STEG 1: Fortbildning och inventering

Målsättning:

 • Fortbilda personalen på daghemmet inom temat Giftfritt dagis.
 • Göra en inventering på daghemmet där produkter för lek, hobby, kök, städning och vilan granskas och saker med skadliga ämnen städas bort/planeras ersättas vid lämplig tidpunkt.

Så här gör ni:

 • Börja med att bekanta er med fortbildningen: presentation och introduktion till projektet.  (materialet laddas upp inom kort) 
 • Printa ut guiden för daghemspersonal och dela ut till avdelningarna. Bekanta er med innehållet.

  Guide for daghemspersonal

 • Printa föräldrabrevet och dela ut till familjerna. 
  Dela länken till broschyren Ett kemikaliesmarth hem till familjerna.

  Infobrev till föräldrar Giftfritt dagis 

  Ett kemikaliesmarth hem
 • Printa ut inventeringslistorna åt personalen och gå runt i daghemmet i små grupper för inventering.
  Inventeringslista
 • Samla det ni rensar ut direkt och skriv ner planerade åtgärder för nästa steg.
 • Arbetsglädje!
 • Titta på följande tre videor:

Lär känna plasterna:

Kemikaliesmarta material i hemmet:

Damm:

Se alla artiklar