En uppsättning telefonkataloger är nog!

I dessa dagar kommer de flesta hushåll igen att få dubbla uppsättningar telefonkataloger. Katalogerna ser nästan likadana ut, men är inte identiska och båda har innehållsmässiga brister. De enda som gynnas av detta slöseri är Fonecta och Eniro, som kan kamma in annonsintäkter. Produktion och distribution av telefonkataloger kräver en massa naturresurser och en dubbel uppsättning telefonkataloger ökar miljöbelastningarna alldeles i onödan.

– Den årligen förnyade pappersversionen kunde vara frivillig för konsumenten, tycker Lotta Nummelin på Natur och Miljö. Den borde kunna avbeställas på förhand t.ex. genom ett meddelande till det lokala postkontoret. Redan nu finns telefonnummertjänster tillgängliga på Internet.

Marthaförbundet och Natur och Miljö r.f. vill påminna om att ingen har rätt att påtvinga dig en produkt du inte vill ha. Från respektive organisations hemsida kan man ladda ner färdiga texter i utskriftsvänligt format att fästa på postluckan. Det finns tre alternativa budskap: Endast Eniros kataloger, tack / Endast Fonectas kataloger, tack / Ingen ny telefonkatalog, tack.

– Konsumenten skall själv kunna välja vilken katalog hon eller han får hem och tvingas bära till pappersinsamlingen, säger Camilla Sederholm från Marthaförbundet. Hela systemet med telefonkatalogtjänsten borde ses över av kommunikationsverket och de inblandade företagen.

Fonecta har redan börjat dela ut sin kataloguppsättning i huvudstadsregionen. Eniros version är att vänta i månadsskiftet mars-april. De som redan hunnit få en oönskad katalog måste själv bära den till pappersinsamlingen. Det är inte möjligt att återsända katalogerna kostnadsfritt via posten.

Marthaförbundet och Natur och Miljö anser att en så samhällsnyttig tjänst som telefonkatalogen bör produceras på ett samhällsekonomiskt och ekologiskt vettigt sätt. En enda kataloguppsättning sparar tid, pengar och miljön!

Camilla Sederholm, ekologisk rådgivare, Marthaförbundet, tfn (09) 6962 2556

Lotta Nummelin, förbundsassistent, Natur och Miljö, tfn: (09) 6122 2921 eller 040 584 6498.
Se alla artiklar