Medlemsmärke

30€

Marthaförbundets medlemsmärke föreställer förbundets allra första logo, ett sirligt M. Det här märket fungerar både som lilla silvermärket och som medlemsmärke

Medlemsmärket kan fritt köpas i Marthashopen och anskaffas av medlemmarna själva. Om en förening eller krets önskar dela ut märket som lilla silvermärket kräver detta ingen ansökan till distriktet eller förbundet. Föreningen eller kretsen kan alltså helt fritt och självständigt bestämma om vem man vill ge märket åt.

Läs mer om Marthaförbundets alla förtjänsttecken här
 
Mått: märket är ungefär 2 cm i diameter.

Material: medlemsmärket är silverpläterat.

Lås: medlemsmärket sätts fast som en brosch, dvs. med hjälp av en nål på märkets baksida.


Beställningsinformation:

Till priset på produkterna du beställt tillkommer postningskostnaden, det gäller också beställningar av produkter utan kostnad. Portot varierar mellan ca. 3-12 euro, kontakta oss gärna (044 402 6884) för att ta reda på det exakta portot för din beställning.Beställningarna postas i regel på måndagar (en gång/vecka). Beställningens faktura sänds till din e-post, håll utkik och titta i skräpkorgen om fakturan inte dykt upp. Observera att vi uppbär avgift för icke inlösta paket.

För tillfället levererar vi inte till utlandet, till följd av upprepade icke-seriösa beställningar.

Medlemsmärke

Relaterade Produkter