Vi vill ha nöjda läsare

Under de senaste åren har tidskriften Martha undergått en såväl layoutmässig som innehållsmässig ansiktslyftning. Den nya layouten som togs i bruk år 2009 har fått ett positivt mottagande av läsarna. Innehållet har förnyats genom dels en utökning av antalet professionella frilansskribenter, dels en satsning på fler och bättre bilder i tidningen. Målsättningen har varit att göra en tidsenlig, pigg och fräsch finlandssvensk kvalitetstidning som möter de krav tiden ställer på den.

I dag blåser nya vindar på mediefältet. Framför allt yngre läsare är kvalitetsmedvetna och mångsidiga mediekonsumenter. Detta visar sig speciellt i att de yngre läsarna gärna prövar på nya medier och galant zappar mellan såväl sociala medier som traditionella tryckta medier. Samma tendenser finns också bland Marthas läsare. Den yngre läsekretsen är inte på samma sätt som den äldre trogen sin tidning, utan kan välja bort den ifall den inte lockar till läsning. Bland annat därför har redaktionen sett det som viktigt att vara lyhörd för sina läsares önskningar.

För att fortsättningsvis kunna utveckla tidningen och för att få veta vad läsarna tycker om Martha och vad de önskar sig av sin tidning, skickade redaktionen i november 2012 ut ett frågeformulär via nätverktyget Webropol till 2 768 av tidningens läsare.

Marthas läsarprofil

Målet med läsarundersökningen var att få en uppfattning om Marthas läsarprofil: Vilka är Marthas läsare, vad läser de och vad vill de läsa om i tidskriften? På redaktionen ställer man sig dessa frågor varje dag och varje gång man tar ställning till vad som ska ingå i tidningen. Dessutom ville vi utreda vad prenumeranterna anser om tidningens utseende och layout samt få sådana uppgifter som annonsörerna är intresserade av.

De första svaren strömmade in redan samma vecka som enkäten hade skickats ut. Sammanlagt 895 svar inkom. Svarsprocenten för undersökningen uppgick sålunda till cirka 32 procent, vilket kan ses som ett tillfredsställande resultat för en nätbaserad enkätundersökning.

När redaktionen planerade läsarundersökningen var vi bland annat intresserade av att få veta hurudan en Marthaläsare är – vilken är hennes läsarprofil och vilka är hennes läsarpreferenser? En blick på resultaten ger vid handen att en typisk respondent är kvinna (100 %), bor på landet (40 %), kommer från Nyland (56 %), bor i ett egnahemshus (63 %), bor i ett hushåll med två personer (48 %), talar svenska (92 %), har universitets-/högskoleexamen som högsta utbildning (41 %), arbetar/har arbetat inom hälso-/socialvårdsbranschen (24 %), är pensionär (31 %), ägnar sig på fritiden åt föreningsverksamhet (60 %) och friluftsliv (60 %), har prenumererat på tidningen i ett till fem års tid (52 %), läser tidningen för att få nya idéer (67 %) och för att få information (62 %), läser vissa artiklar (55 %) eller tidningen från pärm till pärm (34 %) och läser (helst) artiklar om mat och näring (90 %) samt om friskvård och hälsa (81 %).

Till det bättre

På basis av resultaten och kommentarerna kan konstateras att flertalet prenumeranter tycks vara nöjda med tidningens innehåll och utseende, och anser att förändringar till det bättre har skett under de senaste åren. Detta bör speglas mot det faktum att mer än en tredjedel (ungefär 35 procent) av prenumeranterna har prenumererat på tidningen en längre tid än fem år, och att jämförelsen sålunda sker utgående från ett längre tidsperspektiv.

Tidningen får således redan i dag bra betyg från läsarna, men vi arbetar ständigt på att förbättra oss. Vårt viktigaste mål är att ha nöjda läsare. Webbenkäten gav oss värdefull information om vad som är viktigt för er och vad ni vill läsa om i tidningen, och vi kommer under året att följa upp resultaten av undersökningen. Vi ser också fram emot att även i fortsättningen få ta emot såväl tips som idéer om vad ni tycker ska ingå i Martha.

Vi skrivs och hörs!

Mikaela Groop,
Marthas redaktionschef

Se alla artiklar