Vi ses i Fiskars

Vi är på plats på Slowfoodfestivalen i Fiskars på lördag och söndag, kl.10–16. Förutom att vi smyglanserar nya Fisk året om som alla festivaldeltagare får plocka åt sig av, deltar vi också med tre programpunkter under dagarna. Du hittar oss och programmet i Kopparsmedjan.

Lördag
Kl. 12.00 Hushållsrådgivare Elisabeth Eriksson från Marthaförbundet berättar om våra inhemska fiskar och de nya kostrekommendationerna gällande fisk

Söndag
Kl. 12.00 Projektkoordinator Ann-Louise Ahrenberg från Marthaförbundet håller SMAKSKOLA FÖR BARN. 15 barn ryms med, gratis att delta.

Kl. 14.00 Projektkoordinator Ann-Louise Ahrenberg från Marthaförbundet håller
SMAKSKOLA FÖR VUXNA. 20 vuxna ryms med, gratis att delta.

Se alla artiklar