Vårt samhälle är väl förberett för en kris

Vårt samhälle är väl förberett för en kris

Ordförande Andrea Hasselblatts hälsning

Jag hade äran att vara deltagare på försvarskurs nr 233 i egenskap av Marthaförbundets ordförande. I två veckor tills kursen blåstes av hann jag lära mig hur Försvarsmakten, vår statliga förvaltning och våra myndigheter fungerar. Hur de samarbetar sinsemellan och vilken roll frivilligorganisationerna har.

Landor beskriver (i en krönika publicerad i Hbl 18.3.2020) hur kursen är uppbyggd kring en övning. Min plats i övningen fanns inom Försvarsmakten. På torsdag eftermiddag fattades beslutet att kurs 233 avbryts. Då började övningen vi arbetade med skrämmande mycket likna verkligheten utanför. Vi i vår tur hann inte heller ta i bruk Beredskapslagen, men nära var det. Jag är djupt imponerad över hur vårt samhälle är uppbyggt för att hantera en kris. Vi är i goda händer.

Just nu fokuserar Marthaförbundet som en aktör inom tredje sektorn på att stöda oss alla i en vardag som inte liknar den vi är vana vid. Mera info på martha.fi.

Se alla artiklar