Vårens lumpinsamlingar i huvudstadsregionen har börjat

Grankullamarthorna:

Ti 22.5. kl. 12-18 Grankulla centrum, utanför köpcentret, huvudingångssidan (dvs utanför Gamla Sestos tomma lokal, på samma ställe som förra året). Arrangör: Grankulla Mf.

Marttaliittos lumpinsamlingar i huvudstadsregionen 2007:

Sö 25.3.2007 kl. 12-16 Köklax, Esbo, Byhuset ”Palttina”´s invånarpark. Arrangör: Kuninkaantien Martat

Lö 31.3. 2007 kl. 10 -13 Åggelby, framför ungdomshuset ”Nuota”, Byäldstevägen 25, 00640 Helsingfors

Lö 14.4.2007 kl. 11 -14 Esbo Laaksolahdentie 41, framför M-butiken. Arrangör: Laaksolahden Martat

Ti - ons 17-18.4.2007 Korso, på gården vid Satakielentie 3, förfrågningar H. Ijas 09-8727844, 050-3568072

28.4.2007 1. Sökö ”Kiinteistöpalvelut Oy”s: gård, Sökövägen 13
kl. 11-13 2. Köpcentret ”Lippulaiva”, i Stensviks ändan

Fre 4.5. kl. 16-18 Månsas lekpark, Metsäpurontie 14-16 (Saker kan hämtas redan 2- 4.5 kl. 9.30-16). Arrangör: Maunulan Martat

Ti 8.5. kl. 9 -19 Munksnäs, vid korsningen av Munksnäs Allén och Kadettvägen. Arrangör: Munkkiniemen Martat

Ti 15.5. kl.10 -18 Gårdsbacka köpcentrum. Arrangör: Kontulan Martat

Bra att veta:

Till lumpinsamlingen duger användbara skor och kläder. Textilierna får vara slitna och gamla, men ej smutsiga, fuktiga eller våta.

Duger ej: täcken, madrasser och herrkostymer

För insamlingen ansvarar föreningen Sininauha i Tammerfors. Föreningen har rätt att vägra ta emot i insamlings bilen sådant material som inte duger för återvinning.

De insamlade textilierna sorteras efteråt enligt följande:

Användbara textilier säljs delvis på Sininauhas egna lopptorg och till välgörande ändamål för att bekämpa rusmedelsanvändningen eller doneras också till fattiga (ca 15%).

En del av textilierna doneras till Baltikum och Ryssland (ca 15%)

Nya återvinningsprodukter tillverkas
Av bomulls- och yllematerialen tillverkas industridukar eller så förbehandlas materialet och levereras vidare till återvinningsindustrin, t.ex. Dafecor Oy i Turengi (ca 60%). Exempel på återvinningsprodukter som tillverkas av lumpen är: växtunderlagsmattor för växthus, industrins öljeabsorberingsfiltar, , byggindustrins underlagsmattor för parkett samt olik aslags förpackningsband.

På annat sätt oanvändbar lump krossas till energiflis för förbränningsanläggningar.

Se alla artiklar