Vad tycker marthorna?

Det blåser ständigt nya vindar i medievärlden. Dagens tidningsläsare är upplyst och kräsen. Hon vet vad hon vill ha, och får hon inte det väljer hon ett annat alternativ. För en tidning som utkommer med åtta nummer per år ligger utmaningen i att ständigt vara ”up-to-date” och samtidigt se de stora sammanhangen, ange trenderna och erbjuda fördjupning. Martha skall surfa på vågorna och på samma gång stå för martha-värden som tradition, kontinuitet och hållbar utveckling. Det är ingen lätt uppgift, och kanske just därför så stimulerande och inspirerande.

Inför utsikterna att få ännu fler marthor som prenumeranter var redaktionen nyfiken på hur tidskriften i dagsläget tas emot av sina ”uppdragsgivare”. Därför skickades ett frågeformulär tillsammans med ett frankerat svarskuvert ut till alla föreningar och kretsar i mitten av november 2004.

Varför läser marthorna Martha? De flesta uppgav att de läser tidningen för att få information, nya idéer och ny kunskap. Drygt en tiondel sökte avkoppling.

Marthorna läser sin tidning ordentligt; närmare två tredjedelar hade svarat att de läser den från pärm till pärm, resten att de läser vissa artiklar. Två personer bläddrade enbart igenom tidningen. De yngre är mera selektiva i sitt läsande än de äldre, som oftare lusläste Martha.

Vilka ämnesgrupper läses i tidningen? Undersökningen visar på två kategorier läsare: de som tar del av det mesta utom privatekonomi, miljö- och konsumentfrågor, och de som läser praktiskt taget allt. Familjefrågor, mat och näring samt friskvård och hälsa var de ämnesgrupper som rönte flest antal läsare. De mest populära återkommande inslagen var eftertanken av Lilli Fröberg, korsordet och ledaren. Trots att frågorna riktade sig till föreningsaktiva, uppgav närapå hälften att de inte följer med det som skrivs om föreningsverksamheten.

Ser man enbart till antalet prenumeranter får man en skev bild av antalet läsare. Drygt 75 procent angav att svararens exemplar lästes av ytterligare en till två personer.

Mer än hälften hade svarat på frågan om vad de tycker om Marthas utseende och innehåll. Av dem kom de flesta med positiv feedback. De uppgav att orsaken till att tidningen är lättläst är att ”den är klar och redig” samt har ”tydliga och välformulerade rubriker och mellanrubriker”, ”ett gott språk” och ”bra bild- och textarbete”. Den ansågs vara fräsch för att den har ”fräscha och vackra färger på bilderna”, ”tar upp fräscha ting” och ”följer med sin tid”. ”De vackra bilderna uppmuntrar till läsning”, konstaterade någon. Många hade dessutom nämnt att tidningens val av omslagsbild brukar vara lyckat.

Rent generellt kan man på basis av resultaten och kommentarerna dra slutsatsen att medlemmarna är nöjda med tidningens innehåll och utseende, och att många anser att stora förändringar till det bättre har skett under de senaste åren.

Svaren kommer att ligga till grund för redaktionens strävanden att kontinuerligt förnya tidningen så att den fyller de krav som ställs på en tidsenlig, pigg och aktuell kvalitetstidning för marthor och kvinnor i Svenskfinland. Ett varmt tack till alla dem som tog sig tid att besvara frågorna!

Mikaela Groop
redaktionschef

Se alla artiklar