Vad kostar det att leva?

Vad kostar det att leva?

När du tar steget att fl ytta till ditt eget hem och bli mer självständig, är det viktigt att ha en uppfattning om de olika kostnaderna som du kommer att stöta på i vardagen.

Referensbudgeten för Finland ger en grundläggande uppskattning av de utgifter som är förknippade med olika levnadskostnader och kan fungera som ett riktmärke även för dig. Observera att din ekonomiska situation alltid är personlig. Dina utgifter och hur du väljer att använda dina pengar beror också mycket på var du bor, din boendesituation, dina intressen, eventuella specialdieter och dina generella prioriteringar i livet. Det viktiga med inkomster, utgifter och sparande är att alla dessa
aspekter måste beaktas och fungera tillsammans. Men hur du beslutar att
spendera dina pengar är starkt kopplat till dina egna val.


Referensbudget för ensamboende finländare / Flytta hemifrån
Referensbudget för ensamboende finländare

Tänk på att du kan ansöka om olika ekonomiska stöd, såsom bostadsbidrag, studiestöd och studielån via FPA:s webbplats. Ta dig tid att bekanta dig med deras tjänster och ansök om det som är relevant för din situation. FPA - Studerande

Ekonomisk planering och budgetering

För att få bättre översikt över din ekonomiska situation rekommenderar vi att du skapar en budget. En budget är ett användbart verktyg för att planera din vardagsekonomi. Att ha en budget innebär helt enkelt att du planerar din ekonomi i förväg. Utan en budget finns risken att pengarna tar slut och du kan känna dig osäker och otrygg i din ekonomi. Välj det verktyg som du känner dig mest bekväm med när du börjar budgetera, såsom en Excel-budget, en mobilapp eller en bit rutpapper. Inget sätt är rätt eller fel, det handlar om vad som passar dig och dina behov bäst. Kom också ihåg att din budget måste vara realistisk för att fungera. Lägg även lite tid på att skapa din budget – en bra grund gör det senare enklare att följa upp din budget.

Fördelarna med att ha en budget:

  1. Du får en överblick över dina utgifter
  2. Du börjar se mönster i din konsumtion
  3. Du förbättrar din förmåga att prioritera i din ekonomi
  4. Du upplever en ökad känsla av kontroll över din ekonomi
  5. Du kan planera och ställa upp målsättningar för din
    ekonomi.
Budget utgångsläge flytta hem
Börja med att se över din ekonomi. Klicka på bilden för att ladda ned en pdf

Egna, delade eller gemensamma pengar

Om man är i ett parförhållande eller planerar att flytta ihop är det viktigt att man på förhand diskuterar hur man gör med pengarna. Kommer de att vara egna, delade eller gemensamma?

  • Egen ekonomi: Egen ekonomi innebär att du har dina egna pengar och ansvarar för dina egna utgifter.
  • Delad (proportionell) ekonomi: I en delad ekonomi har ni båda egna pengar, men bidrar till ett gemensamt konto (antingen med samma summa eller i förhållande till inkomsterna) för att täcka de gemensamma utgifterna.
  • Gemensam ekonomi: Gemensam ekonomi innebär att era bådas inkomster och utgifter slås ihop och ni delar lika på kostnaderna.
Se alla artiklar