Tidsbrist och ändrade planer vanlig orsak till matsvinn

Tidsbrist och ändrade planer vanlig orsak till matsvinn

I konsumentförfrågningen framkommer att 1/5 av konsumenterna handlar hem för mycket mat. De som handlar ofta slänger mera mat. I gruppen konsumenter som handlar mat bara en eller färre gånger i veckan uppger endast 14 procent att de handlar hem för mycket mat. Orsaker till att man handlar för mycket är följande: dålig planering, dålig kommunikation (i parförhållande har båda handlat mat), man har fallit i fällan och gått hungrig till butiken, impulsköp, man minns ej vad som finns i kyl och skafferi.

I barnfamiljer uppstår matsvinn av orsaker som har med barnets utvecklingsfas att göra. Maten slängs på bord, stolar och faller på golvet. Barnet gillar inte maten, eller har varierande aptit. Äldre barn äter hos kompisar. Mat som den ena vuxna gillar och gör faller inte övriga familjen i smaken. Överlag tillreds oftare riktig mat i barnfamiljer och i hushåll med par. Orsaker till att hemlagad mat slängs är vanligtvis för stora portioner. Tallriksrester slängs, främst i barnfamiljer. Den hemlagade maten som blivit över och tas tillvara glöms allt för ofta bort i kylskåpet. Ändringar i planerna är ofta en orsak till matsvinn. Tyvärr händer det också att maten misslyckas, exempelvis bränns i botten. Speciellt kvinnor har köpt matprodukter som verkat intressanta men visat sig vara osmakliga. En del uppger också att de inte äter gårdagens mat!

Vill man jämföra barnfamiljer och singelhushåll kan man konstatera att dubbelt fler barnfamiljer uppger sig slänga mat. Speciellt hemlagad mat glöms i skåpen. 75 procent av tillfrågade barnfamiljer i undersökningen uppger att de glömmer mat i skåpet månatligen, av dessa uppger 59 procent att det handlar om hemlagad mat. I singelhushållen uppger 18 procent av de tillfrågade att de slänger hemlagad mat.


Det finns intresse hos konsumenten att minska sitt matsvinn. Konsumentförfrågningarna har visat att 67 procent av de tillfrågade upplever kampen mot matsvinn nödvändig och viktig. ¼ av de tillfrågade anser att de inte får tillräckligt med information om hur minska matsvinn. De tycker att upplysningskampanjer är viktiga. 22 procent uppger att de har svårt att avgöra när maten blivit förskämd.

Sammanfattning av undersökningen: Elisabeth Eriksson, hushållsrådgivare

Källa: Kuru, MTT, 2011-2013, rapport 104. Hela rapporten kan du läsa som en pdf här.

Se alla artiklar