Smart skatteplanering lönar sig

Smart skatteplanering lönar sig

Att planera sina skatter är smart och en viktig del av din privatekonomi. Det nya skatteåret innebär bland annat att du måste ta ställning till ifall du behöver justera den angivna skatteprocenten på ditt nya skattekort.

I Finland är det relativt vanligt att man lägger en högre skatteprocent för att undvika restskatt. Förra året fick 1,7 miljoner finländare återbäring i augusti, samtidigt som 224 000 personer betalade restskatt. Lönar det sig att hålla en högre skatteprocent för att i stället få återbäring?

Vid första anblicken kan det kännas trevligt att få en extra slant på kontot i form av skatteåterbäring. Men rent praktiskt innebär skatteåterbäring att man under året betalar mer i förskottsinnehållning, för att sedan få pengarna tillbaka. Med andra ord: Du lånar pengar åt staten.

Räntan på skatteåterbäringarna är 0,5 procent, vilket kan vara lägre än den ränta som du skulle få ifall du placerade pengarna. Kunde du i stället inleda ett månadssparande och få bättre avkastning på dina pengar?

Lägre skatteprocent

Börja med att uppskatta dina bruttoinkomster för året, där också semesterpengarna ingår. Du kan även meddela dina avdrag i skattekortet, vilket leder till en lägre skatteprocent. Dessa kan till exempel vara resekostnader mellan hem och arbete, räntor på bostadslån, medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och avgifter till arbetslöshetskassor eller hushållsavdrag.

Nästa steg är uppföljningen. Det lönar sig att följa upp inkomster och förskottsinnehållningar regelbundet, speciellt om dina inkomster är oregelbundna och varierar under året. Därför skall du alltid spara lönespecifikationerna.

Nytt skattekort

Ifall det börjar se ut som att inkomstgränsen överskrids före slutet av året, kan du beställa ett nytt skattekort för att undvika beskattning med tilläggsprocenten, som är avsevärt högre. Lämna inte uppföljningen till slutet av året, utan gör den tidigare på hösten för att undvika otrevliga överraskningar.

Under våren blir det slutligen aktuellt att granska den förhandsifyllda skattedeklarationen. Det lönar sig att alltid granska summorna som ligger som grund för din beskattning, eftersom felaktigheter i deklarationen kan leda till att du betalar mer i skatt än du egentligen behöver.

Ifall du ansöker om ett nytt skattekort under året behöver du följande uppgifter:

  • En uppskattning av bruttoinkomsterna för hela året.
  • Bruttoinkomsterna från början av året.
  • Betalda förskottsinnehållningar.
  • Eventuella avdrag. Då du fyller i avdragen i skattekortet kan du dra nytta av dem redan under det rådande skatteåret och behöver inte vänta på återbäring. Ifall du till exempel har låtit renovera hemmet, kan du meddela kostnaden för renoveringen i skattekortet så fort du har betalat för arbetet. Du behöver inte vänta på den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Planera, följ upp och granska

  • Sikta på att varken behöva betala restskatt eller få återbäring.
  • Gör upp en plan för ett regelbundet sparande.
  • Skriv upp i kalendern när du skall granska din skatteprocent.
  • Granska den förhandsifyllda skattedeklarationen – det är du som ska meddela om det finns fel eller brister i uppgifterna.

Håll koll på avdragen!

Följande avdrag deklareras av Skatteverket:

Medlemsavgifter och avgifter till medlemskassor

Medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och avgifter till arbetslöshetskassor dras av till sitt fulla belopp. Arbetsmarknadsorganisationerna meddelar beloppen till Skatteverket. Kontrollera att summan stämmer med vad du har betalat under året.

Ränteavdrag för bostadslån

År 2020 kan du dra av 15 procent av räntorna på ditt bostadslån i beskattningen. Bankerna skickar uppgifter om lånen och räntorna till Skatteverket, men det lönar sig ändå att själv kontrollera uppgifterna i deklarationen.

Kostnader för förvaring av värdepapper

Du har rätt att dra av kostnaderna för förvaring av värdepapper, detta kan till exempel vara kostnaderna för ett bankfack eller värdeandelskonto. Självrisken är 50 euro.

Obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringar

Din arbetsgivare meddelar årligen Skatteverket om pensions- och arbetslöshetsförsäkringar som har dragits av från din lön. Kontrollera att summan stämmer med den summa som står i årets sista lönespecifikation.

Följande avdrag måste du själv deklarera:

Hushållsavdrag

Har du anlitat en person för att städa och utföra hushållsarbete i ditt hem eller i din fritidsbostad? Eller kanske du anlitat en snickare för köksrenoveringen? Då är du berättigad till hushållsavdraget. Hushållsavdraget för år 2020 är 2 250 euro. Till hushållsavdraget räknas också vård- och omsorgsarbete, till exempel ifall du anlitar barnvakt. Innan du anlitar en tjänsteleverantör bör du alltid kolla att företaget finns registrerat i förskottsuppbördsregistret (www.ytj.fi/sv), detta är kravet för att du ska kunna få avdraget.

Resekostnader

Överstiger kostnaden för dina resor till arbetsplatsen 750 euro per år? Eller är ditt stadigvarande hem på en annan ort än där du bor under arbetsveckan? Då lönar det sig för dig att ha koll på avdragen som du kan få för resekostnader. Resekostnader för år 2020 får dras av till ett belopp på högst 7 000 euro, självrisken är 750 euro. Skatteverket räknar med det förmånligaste resealternativet, vilket i de flesta fall innebär månadsbiljett för lokaltrafik.

Utgifter för inkomstens förvärvande

Hyr du ett arbetsrum eller har du skaffat dig en dator eller annan utrustning för att utföra ditt arbete? Då kan du dra av utgifterna för inkomstens förvärvande. Ifall du har löneinkomster drar Skatteverket automatiskt av 750 euro från den beskattningsbara inkomsten. Om dina kostnader överstiger 750 euro per år, måste du själv deklarera den överstigande summan.

Övriga avdrag

Avdrag för bostad på arbetsorten, för underhållsskyldighet, inkomstutjämning, donationsavdrag och avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga.

Mera information om skatteavdragen hittar du på Skatteförvaltningens sida

www.vero.fi/sv/privatpersoner/.

Se alla artiklar