Slutet är början på något nytt - När skilsmässan är ett faktum

Den evangelisk-lutherska kyrkan tillåter (som bekant) skilsmässa, vilket inte gäller för den katolska eller grekisk katolska kyrkan, som även ordnar äktenskapsskola före giftermålet.

Teolog Lisa Enckell, redaktör vid Kyrkans informationscentral, har från sina år som präst erfarenhet av att träffa par för ett samtal där de tillsammans förbereder ceremonin kring vigseln, men även går igenom varför paret vill gifta sig.

– I samtalet om förhållandet kan prästen ställa frågor som klargör hur planerat beslutet är och medvetandegör parrelationen. Det händer att prästen avråder äktenskap, för att undvika snar skilsmässa, berättar Lisa Enckell. Hon har hört om kollegor som sagt åt personer med barn som de inte tagit hand om i sitt förra äktenskap: ”Egentligen borde du återgå till ditt första förhållande. Jag kan inte viga er.” Av samtalet framgår även hur personen utan barn ställer sig till besök av barn från partnerns förra äktenskap.

Hur noga övervägt beslutet att gifta sig än är, slutar många finländska äktenskap i skilsmässa, vilket de inte gjorde för fyrtio år sedan, när endast de förmögna hade råd att skilja sig. På den tiden kunde skilsmässobarn på grund av ekonomiska orsaker placeras på barnhem.

Även Lisa Enckell har en skilsmässa bakom sig, för tio år sedan. Hon har ensam hand om vårdnaden av två barn.

– En skilsmässa är en möjlighet till en positiv vändpunkt i livet när förhållandet stöter på olösliga problem. Men den som skiljer sig ska låta skilsmässoprocessen ta den tid som behövs, och inte för snabbt hoppa in i ett nytt förhållande. Skilsmässan kräver ett stort mått ansvarstagande – de gemensamma barnen behöver omvårdnad. Barnen har rätt till båda föräldrarna. Om den ena föräldern helt och hållet försvinner ur bilden är det fara värt att barnets framtida parrelationer påverkas av saknaden av en förlorad förälder.

För att kunna gå vidare i livet måste man kunna förlåta sin partner och sig själv för att äktenskapet upplöstes. Lärorikt är att fundera igenom vilken ens egen andel var i att det gick som det gick. Den familjeterapeut som Lisa och hennes man valde att vända sig till bad dem tänka igenom och skriva ned tio goda saker som skilsmässan för med sig och tio saker som går förlorade.

– För mig var det viktigt att reda ut orsakerna till skilsmässan och acceptera misslyckandet. Vi tog båda ansvar för vårt beslut.

Många av oss ställer stora förväntningar på äktenskapet – det ska uppfylla alla ens drömmar och förväntningar. Som motvikt till jobbet ska äktenskapet ge meningsfylld fritid.

– Men drömmarna går så ofta i kras. Partnern klarar inte av att fylla alla ens behov. Antagligen var det lättare att leva i äktenskap förr, när paret tillhörde den stödjande gemenskapen i storfamiljen. Det blir ett stort tryck på ett par utan nära släkt- och vänrelationer.

Barnavårdsföreningen I Finland upprätthåller Familjelinjen, som erbjuder verksamhetsformer i huvudstadsregionen och på olika sätt stöder svenskspråkiga barn och barnfamiljer. Familjelinjen har bl.a. stödgrupper för barn till föräldrar som är frånskilda. Familjelinjen samarbetar med kommunala myndigheter, såsom socialservicebyrå, daghem, skola, familjerådgivning. Kontakt kan även tas direkt av familjen.

Kontaktuppgifter:
Familjelinjen, Andra linjen 12 (ingång via Wallinsgatan 1, D-trappan), 00530 Helsingfors, tfn 09-821 763.
Mer information hittar du på: www.bvif.fi.

Text: Sunniva Ekbom

---------------------faktaruta-----------------------

Och så rämnade fasaden …

Den övergivna kvinnan kommer över sin vrede och förbittring genom att inte i all oändlighet prata om sin olycka. Det finns ett samband mellan att upprätthålla sin vrede och låg självkänsla. Glöm, om du kan, förlåt dig själv och andra, stärk dig själv och se framåt mot det som är positivt. Humorn är till hjälp. Den ”har förmågan att skapa distans och höja människan över sin situation” (Viktor Frankl).

Skilsmässan gör delar av det privata offentligt. Vetskapen om att ge upphov till spekulationer bland vänner och bekanta är plågsam, skamfylld. Många tar på sig en mask som inte visar upp de sårade känslorna. För att undvika ryktesspridning väljer någon annan att underrätta alla närstående vad som skett, varför äktenskapet slutade i skilsmässa.

När hustrurollen är borta uppstår en brist som kan fyllas i och med att man tänker igenom vad ens sanna jag är och meningen med livet.

S.E.

Källa: Ekstrand, Gudrun: Medeas vrede och andra dumpade kvinnor kris och utveckling. Natur och Kultur 2005.

-------------------faktaruta 2------------------------------------

7 överlevnadsstrategier

• Skriv dagbok: För många har skrivprocessen en terapeutisk effekt. Genom att skriva reder du ut och strukturerar dina tankar. Dessutom kan du gå tillbaka till dina gamla texter och följa ditt eget tillfrisknande. Låt fingrarna löpa över tangentbordet, censurera inte och tänk inte på stavningen. Skriv om dina känslor, din före detta makes beteende, dina barns reaktioner.

• Koppla av med hobbyer: Låt dig ryckas med i en hobby som löser upp spänningar och får dig att glömma vardagsplikterna för en stund. Det kan vara allt från ett motionspass på gymmet till en mera kreativ sysselsättning, som att renovera lägenheten.

• Sköt om dig själv: Se till att du sover tillräckligt och äter regelbundet. Skäm bort dig med att till exempel gå på teater eller unna dig en pedikyr.

• Öppna ditt hjärta för en vän eller släkting: Anförtro dina känslor åt någon du har förtroende för. Berätta öppet om din bitterhet och sorg. Barnen har sin egen sorg att bära, så undvik att skjuta över dina egna negativa känslor på deras axlar, det kan bli för tungt för dem. Ifall du har bekanta som har gått igenom en skilsmässa, kan du försöka samtala med dem. Du märker snart att ni har mycket gemensamt.

• Egotrippa: En skilsmässa tär på självkänslan. För att stärka den kan du göra upp en lista på dina talanger och goda sidor: Vad kan jag och vad kan jag ge andra?

• Gör hemmet till ditt eget: Bor du kvar i den gamla gemensamma lägenheten kan minnena bli för påträngande. Möblera om i bostaden eller renovera den, så blir den din egen.

• Byt miljö: Åk ut och res! Redan en kort weekendresa kan få dig att tänka på annat. Du slappnar av och får behövlig distans till tråkiga upplevelser.

M.G.

Källa: www.kuntoutussaatio.fi/svenska/insp08svenska.html

-----------------faktaruta 3--------------------------

9 barnvänliga tips

• Förbered barnet: Ett barn anpassar sig lättare till förändringar om det är förberett på dem. Berätta därför gärna tillsammans i förväg vad en separation innebär i praktiken. Förklara att ni trots skilsmässan fortfarande tillsammans kommer att ta hand om barnet och att det inte på något sätt är orsaken till brytningen.

• Lyssna: Låt barnet ge utlopp för sin sorg eller ilska. Lyssna på vad ditt barn har att säga om skilsmässan utan att påföra henne/honom dina egna bedömningar. Ett barn måste få bearbeta sina egna känslor och bekymmer utgående från sin egen situation.

• Kritisera inte: Undvik att kritisera den andra föräldern när barnet hör på och låt inte ungen bli en spelbricka. Det är viktigt för barnet att det också har en relation till den andra parten. Var saklig i svåra situationer. Ett barn blir inte sårat om det förstår att föräldrarna inte kan dra jämnt.

• Naturliga möten: Försök att se till att barnets umgänge med dig eller den andra föräldern sker under så naturliga förhållanden som möjligt. Man kan träffas i hemmet, men också på ett kafé eller exempelvis på en biograf. Sträva efter att vara en ansvarsfull vuxen för din avkomma, inte en kompis, då känner hon/han sig omhändertagen. Samtala om det som rör barnet: skolan, kompisarna, fritidsintressen.

• Lita på din förra partner: Bete dig inte som om du ägde ditt barn. Acceptera att barnet vill göra andra saker med sin andra förälder än med dig. Ha tilltro till din ex-partners förmåga att vara en bra förälder.

• Låt dig inte manipuleras: Diskutera med din ex-partner och försök att enas om gemensamma linjer i uppfostringsfrågor. Det minskar risken för att den lilla solstrålen utnyttjar skilsmässosituationen till sin egen fördel.

• Håll tiderna: Barn behöver rutiner, de skapar trygghet, isynnerhet under tider av omställning. Försök att följa en viss tidtabell som ditt barn kan lita på och var konsekvent och pålitlig. Att till exempel försena sig från en träff kan göra ditt barn besviket och såra dess känslor.

• Tala med en vuxen: Låt barnet vara barn, och försök finna någon i din bekantskapskrets som lyssnar.

• Ha roligt: Fastän du skulle känna dig för trött för att göra någonting, är det trevligt när ni väl är tillsammans. Samvaron är viktig för både barnen och dig. Var optimistisk beträffande framtiden, och lita på att ni kommer igenom krisen.

Inom loppet av ett till två år har de flesta barn anpassat sig till en skilsmässa.

M.G.

Källa: www.kuntoutussaatio.fi/svenska/insp08svenska.html

Källa: Tidskriften 02/06

Se alla artiklar