Skatt vid försäljning av bostad

Om skatteverket fått uppgifter om försäljningen, det vill säga överlåtelsen, vilket sker i samband med fastighetsförsäljningar och i samband med aktiebostadsförsäljningar då förmedlare använts, skickas det ut en förfrågan till den skattskyldiga. Han skall då redogöra för försäljningen på blankett 9, Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust.

Det finns två alternativ; antingen drar man från överlåtelsepriset av anskaffningsutgiften det vill säga inköpspriset samt överlåtelseskatt, dylika reparationskostnader och förmedlingsarvode eller så drar man från försäljningspriset av en uppskattad, så kallad presumtiv, anskaffningsutgift som är 40 % av överlåtelsepriset om man ägt objektet tio år eller mera, och 20 % om man ägt det kortare tid. Väljer man det senare alternativet får man alltså inte dra av några kostnader.

Man skall alltså välja det, för en själv, fördelaktigare alternativet och enligt skatteverket försöker de nog i mån av möjlighet rätta, om man valt fel. Skatten utgör i detta nu 28 % på skillnaden, det vill säga överlåtelsevinsten.

Får man ingen förfrågan från skatteverket kan man på eget initiativ fylla i blankett 9 och lämna in den till skatteverket. I båda fallen får man sedan efter en tid en förskottsskattesedel som beroende på beloppet betalas i rater.

Idéen med detta är att skatteverket för skatten uppbär ränta på skattebeloppet från och med den 1.2. påföljande år och den undviker man om man betalar skatten i förskott.

Är det ont om tid, försäljningen har till exempel skett i slutet av året, kan det löna sig att i stället senast den 31.1 följande år betala en förskottskomplettering som är lika med hela skatten på överlåtelsevinsten. Skatteverket står gärna till tjänst med råd om hur man skall göra.

Man har även möjlighet att sälja en bostad helt skattefritt om man själv ägt och bott i den i minst två år, båda minimivillkoren skall uppfyllas.
Som kompletterande information vill jag för att undvika missförstånd ta upp att man inte betalar någon överlåtelseskatt vid inköp av sin första bostad om man är under 40 år, men detta har alltså ingenting att göra med skatten på överlåtelsevinsten.

Se alla artiklar